EF » EFnet » Novice » Izšlo delo Računovodstvo za managerje, avtorjev mag. Igličarja in prof. dr. Hočevarja

Izšlo delo Računovodstvo za managerje, avtorjev mag. Igličarja in prof. dr. Hočevarja

01.10.2011

Obveščamo vas, da je GV Založba konec septembra 2011 izdala delo Računovodstvo za managerje, avtorjev mag. Aleksandra Igličarja in prof. dr. Marka Hočevarja z Ekonomske fakultete.

V času od prve izdaje knjige Računovodstvo za managerje pred skoraj petnajstimi leti so se pomembno spremenila računovodska pravila ter praksa in v zreli dobi kapitalizma je odločanje managerjev postalo še bolj negotovo in težavno. Zato so se pri založbi odločili za dopolnjeno in posodobljeno izdajo.

V knjigi bralec lahko spozna koristnost računovodskih informacij za managersko odločanje in ugotovi, da je delo računovodij nujno za lažje odločanje v podjetju. Knjiga se od podobnih del razlikuje predvsem v tem, da je napisana z vidika managerjev oziroma uporabnikov računovodskih informacij, in ne z vidika računovodij kot pripravljavcev računovodskih informacij.

Avtorja obravnavata oba temeljna vidika računovodstva: poročanje za zunanje uporabnike, finančno računovodstvo, in poročanje za notranje uporabnike, poslovodno računovodstvo.  V prvem delu, finančno računovodstvo, se dopolnitve v novi izdaji nanašajo na prenovljene slovenske računovodske standarde in mednarodne standarde računovodskega poročanja, dodano pa je poglavje o davkih.  V drugem delu, poslovodno računovodstvo, pa so prikazane nove računovodske metode za oblikovanje računovodskih informacij.

Knjiga je namenjena managerjem na vseh vodstvenih nivojih, članom nadzornih svetov in upravnih odborov, lastnikom podjetij, računovodjem, analitikom, planerjem in vsem drugim uporabnikom in oblikovalcem računovodskih informacij.

Predstavitev knjige je potekala v sredo, 28. septembra 2011 (več informacij o dogodku si oglejte na spletni strani). Na ta dan je delo tudi izšlo.


Publish your comment: