EF » EFnet » Poslovna izobraževanja » Prvič v Sloveniji: Mednarodna poslovna akademija turizma in hotelirstva

Prvič v Sloveniji: Mednarodna poslovna akademija turizma in hotelirstva

18.01.2012,

Turizem je pomembna gospodarska panoga Slovenije, ki je kljub krizi uspela izboljšati svojo konkurenčnost.  Za doseganje še boljših rezultatov v prihodnje je zelo pomembno razumeti trende in jim slediti.

Potrebno je razmišljati drugače.  Gospodarsko okolje, v katerem delujemo se danes zelo hitro spreminja, zato je uspešnost in konkurenčnost odvisna od tega, na kakšen način si prizadevamo nadgraditi in izboljšati svoje spretnosti, znanja in veščine.  V želji, da naredimo korak naprej v ponudbi izobraževalnih programom, smo na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani, ob 50 letnici izvajanja turističnih programov, razmišljali drugače. Razmišljali smo širše, sodobno, strateško in trajnostno. Oblikovali smo mednaroden, visoko kakovosten in konkurenčen program s področja turizma in hotelirstva. ” je ob pripravi in oblikovanju dejala programska vodja akademije, doc. dr. Ljubica K. Cvelbar.

Akademija bo udeležencem ponudila dodatna znanja, moderna orodja ter prikazala primere najboljših praks, preko šestih, dvodnevnih modulov, s praktičnimi, uporabnimi, ključnimi,  mednarodno konkurenčnimi ter strateško pomembnimi znanji s področja  turizma in hotelirstva.

Kje in Kdaj? Na Ekonomski fakulteti  od marca do junija (2 modula na mesec).

Kdo in kako? Tuji in domači priznani, uveljavljeni strokovnjaki. Moderne oblike in metode dela z uporabo primerov iz prakse in diskusijami.

Zakaj?

  • Ponuja konkretne rešitve in primere s področja vseh aspektov delovanja v turizmu.
  • Seznani z najnovejšimi trendi in metodami, ki jih lahko nemudoma aplicirate v svoje delo.
  • Priložnost spoznati in poslušati uveljavljene tuje strokovnjake s področja turizma, hotelskega managementa in hotelskih verig,
  • Mreženje in sodelovanje z ostalimi udeleženci.

Komu je namenjena? Višjemu in srednjemu managementu s področja hotelirstva in turizma.

Podrobnejše informacije o vsebini, predavateljih in organizaciji akademije si lahko ogledate www.ef.uni-lj.si/tha, preko elektronske pošte na maja.urh@ef.uni-lj.si,  ali telefona na 01 5892 495


Related news

Publish your comment: