EF » EFnet » Novice » CISEF seminar z delavnico: Podpora poslovnemu odločanju z Microsoft Excelom

CISEF seminar z delavnico: Podpora poslovnemu odločanju z Microsoft Excelom

10.05.2012

V četrtek 10. maja 2012, smo na Ekonomski fakulteti organizirali seminar z delavnico Podpora poslovnemu odločanju z Microsoft Excelom, ki je bila namenjena uporabnikom, ki osnove Excela že poznajo, a se pri vsakodnevnem delu srečujejo s težavami pri reševanju zahtevnejših problemov. Delavnica je bila namenjena odločevalcem na vseh ravneh odločanja, od operativne do najvišje vodstvene ravni.

V praksi se kot univerzalno orodje za podporo odločanju najpogosteje uporablja MS Excel. Čeprav je dobro poznavanje osnovnih in naprednih funkcionalnosti Excela za odločevalce izredno koristno, je za rešitev konkretnega problema v praksi ključna njihova smiselna uporaba. Na delavnici smo zato gradili na primerih iz poslovne prakse, kjer smo za vsak primer podrobneje opredelili problem, ocenili možne pristope k reševanju, poiskali najbolj učinkovit pristop, problem rešili ter posebej opozorili na najpogostejše napake, ki se jim v povezavi s konkretnim primerom skušamo izogniti.

Prijavljeni udeleženci so imeli možnost, da izvajalcema pošljejo lasten problem. Rešitev je bila predstavljena na delavnici: individualno ali pa – v kolikor je vprašanje sodilo v nabor tem – tudi v sklopu vsebin delavnice.

Več o seminarju


Image gallery:

Publish your comment: