EF » EFnet » Novice » Znan zmagovalec nagradnega razpisa: Slovenija na sečišču koridorjev

Znan zmagovalec nagradnega razpisa: Slovenija na sečišču koridorjev

13.06.2012

19. oktobra 2011 je Evropska Komisija podala Predlog uredbe o smernicah Unije za razvoj vseevropskega transportnega omrežja (TEN-T), kjer je bila Slovenija umeščena v Mediteranski koridor, ni bila pa umeščena v Baltsko-Jadranski koridor. V slovenskih medijih so se pojavile novice in vprašanja, ki osvetljujejo tematiko koridorjev in vpetost Slovenije v njih ter slabosti za Slovenijo in njeno gospodarstvo, če jo ključna povezovalna infrastruktura zaobide oziroma privilegira konkurenčne transportne poti.
Glede na aktualnost teme je Prof. Dr. Aleš Groznik, nosilec predmeta Optimalno upravljanje logističnih sistemov in Strateški izzivi slovenske logistike na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, v tesnem sodelovanju s Prof. Dr. Jožetom P. Damijanom, razpisal nagradno igro za esej z naslovom: Slovenija na sečišču koridorjev, kjer so bili vsi študentje fakultete vabljeni k celoviti obravnavi problematike. V Luki Koper smo iniciativo pozdravili, saj ocenjujemo, da slovenski stroki in javnosti tema vezana na evropsko načrtovanje in financiranje povezav z zaledjem, poteka koridorjev ter vzpostavljanja transportne infrastrukture ni dovolj poznana. Za edino slovensko pristanišče pa je to vsekakor bistvenega pomena.
Komisija, ki je pregledala prispele eseje, se je soglasno odločila za esej študenta 1. letnika podiplomskega programa Poslovna logistika Matica Prosena, ki celovito, pregledno in kritično obravnava problematiko. Zmagovalno nalogo lahko preberete na povezavi: Slovenija na seciscu koridorjev_MaticProsen.
Ob tem velja omeniti, da je 7.6.2012 v Luksemburgu zasedal Svet EU za promet, telekomunikacije in energijo (Svet TTE), kjer je slovenski delegaciji uspelo vključiti Slovenijo v Baltsko-Jadranski koridor. Dokončna potrditev prenovljene regulative TEN-T čaka na stališče Evropskega Parlamenta, ki bo odločitev sprejel predvidoma v začetku leta 2013.

 

Maticu Prosenu iskreno čestitamo!


Publish your comment: