EF » EFnet » Poslovna izobraževanja » Nova izvedba poslovne akademije turizma

Nova izvedba poslovne akademije turizma

09.01.2013,

»Edinstven tovrstni program za izobraževanje managerjev s področja turizma v regiji«

Po uspešno izvedeni akademiji s področja turizma in hotelirstva v lanskem letu, bomo na Ekonomski fakulteti tudi v 2013 izvedli akademijo, ki pa bo tokrat bolj vsebinsko skoncentrirana in intenzivna ter hkrati namenjena širšemu turističnemu sektorju gospodarstva.

Glede na pozitivne odzive lanskih udeležencev je programska direktorica akademije, doc.dr. Ljubica Kneževič Cvelbar oblikovala akademijo v dveh, tridnevnih modulih, katerih skupni imenovalec je delo na uporabnih, praktičnih primerih in izdelava ti. »akcijskega načrta« posameznika na konkretnem primeru podjetja iz katerega prihaja.

Potencial akademije in regije pa je prepoznalo tudi mednarodno podjetje IDEAS, ki je vodilno mednarodno podjetje za svetovanje in implementacijo ti. »revenue management« sistemov v turističnih podjetjih in je v letu 2013 partner akademije in bo v celoti pokrilo drugi modul, kjer bodo z udeleženci delili znanje mednarodni strokovanjaki, ki so v celoti specializirani za procese “revenue managementa”.

Prvi modul tako ponuja praktično in aplikativno znanje s področja oblikovanja trajnostne strategije podjetja, drugi pa obravnava poslovno in učinkoviti upravljanje sredstev in prihodkov, kar predstavlja enega največjih izzivov v panogi, ki je izrazito sezonsko obarvana.

Več informacij o akademiji : www.ef.uni-lj.si/tha


Image gallery:

Related news

Publish your comment: