EF » EFnet » Alumni » Faktor vpliva (IF) 2012

Faktor vpliva (IF) 2012

09.08.2013,

V sistemu COBISS.SI so dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2012.

Journal Citation Reports (JCR) je faktografska baza podatkov, ki jo vsako leto izda Thomson Reuters in vsebuje zapise s podatki o faktorju vpliva (IF – impact factor) za pomembnejše svetovne serijske publikacije. Je eno izmed orodij za vrednotenje revij na podlagi podatkov o citiranosti. Letno je na voljo v dveh izdajah: JCR Science Edition (JCR SE), ki vsebuje podatke iz revij s področja znanosti in tehnologije, ter JCR Social Sciences Edition (JCR SSE), ki vsebuje podatke iz revij s področja družboslovja.

V sistemu COBISS.SI so na voljo podatki od leta 1994 dalje. Baza podatkov je dostopna samo uporabnikom na področju Slovenije (domena računalnika mora imeti končnico .si).


Image gallery:

Related news

Publish your comment: