EF » EFnet » EFnews » Ivan Kanič, vodja CEK: “Po obsegu podatkov, ki jih CEK ponuja, segamo v sam vrh ekonomskih šol.”

Ivan Kanič, vodja CEK: “Po obsegu podatkov, ki jih CEK ponuja, segamo v sam vrh ekonomskih šol.”

27.11.2013, , ,

Centralna ekonomska knjižnica (CEK) je osrednja slovenska znanstvena in visokošolska knjižnica za področje ekonomije in poslovnih ved. O arhitekturni, digitalni in vsebinski nadgradnji knjižnice smo se pogovarjali z vodjo knjižnice, Ivanom Kaničem.

1. Živimo v t.i. informacijski dobi, v kateri smo nenehno obdani s podatki. V CEK-u ponujate bogat nabor vsebin iz področja ekonomije in poslovnih ved. Kako svojim uporabnikom pomagate, da v tej množici podatkov pridejo do ključnih, relevantnih informacij?

“Poleg osnovne vloge in poslanstva knjižnic CEK seveda hkrati zasleduje vizijo fakultete, to je usposabljati kadre, ki bodo uspešno lansirani v gospodarsko in politično okolje in to, da se fakulteta v naslednjih letih uvrsti med najboljše ekonomske šole na svetu. Osnova na kateri temeljita izobraževanje in raziskovanje so v knjižnici še vedno tiskane knjige in revije, ki jih temeljito dopolnjuje, nekje tudi že zamenjuje, elektronski medij. Vloga knjižnice pa je seveda tudi informacijsko usposabljanje njenih uporabnikov in paleta teh je v CEK-u izredno široka, temu se zato prilagajamo. O delovanju knjižnice, njenih bogatih informacijskih virih in razlogih, zakaj se vanjo vračati, informiramo že bruce.

Ivo KaničPonujamo  tudi tečaje in seminarje, kjer se vsebinsko in tehnično usmerjamo v posamezne elektronske vire, bodisi domače ali  tuje. Po obsegu  podatkov, ki jih CEK ponuja, segamo v sam vrh ekonomskih šol. Na ta način študentom in raziskovalcem v največji meri  zagotavljamo tisto, kar potrebujejo. Pri revijah smo široko odprli vrata elektronskemu mediju in ga uporabljamo bolj kot tiskane izdaje, medtem ko gredo pri knjigah stvari nekoliko počasneje. Trenutno v sodelovanju z enim izmed večjih svetovnih ponudnikov omogočamo uporabnikom poskusni enomesečni dostop do elektronskih knjig s področja ekonomije in poslovnih ved. Eno izmed orodij s katerim pomagamo uporabnikom do informacij je tudi spletna stran knjižnice, kjer objavljamo vse relevantne informacije o virih, izobraževanjih in ostalih vsebinah knjižnice.”

2. Z digitalno knjižnico Univerze v Ljubljani se lahko z oddaljenim dostopom dokopljemo do bogatih virov v podatkovnih zbirkah. Se je z razvojem storitve oddaljenega dostopa do informacijskih virov vloga CEK spremenila?

CEK vstopna stran-oznacena“Tu se vloga knjižnice ne spreminja, ampak predvsem veča. Vse več je medknjižničnega sodelovanja, s čimer pri omejenih finančnih sredstvih dosežemo bistveno več, kakor bi lahko vsaka knjižnica posamezno. Sodelovanje prinaša koristi vsem stranem, navsezadnje pa seveda predvsem našim uporabnikom. Vse manj je tega, da daš uporabniku samo knjigo v roko in vse bolj pomembno je podajanje kakovostnih in relevantnih informacij oz. omogočanje dostopa do njih. Informacija je surovina znanja, ki je neobhodno potrebna. Moramo poudariti, da so elektronski viri navadno zelo specializirani in skrbno izbrani, kar pogosto pomeni plačljivi in zelo dragi, vendar nujno potrebni. Nadgradnja, ki smo jo dosegli v sodelovanju z ostalimi knjižnicami v konzorcijskem sodelovanju, je ena od osnov, na katerih lahko pridobivamo mnoge od teh virov. Uporabnikom tako zagotavljamo dostop do skoraj vsake informacije, ki jo pri svojem delu potrebujejo, na najugodnejši, najbolj ekonomičen in najhitrejši način. Prav zato imamo organiziran tudi oddaljeni dostop, kar pomeni, da lahko naši uporabniki ne glede na omejitve strogih licenčnih pogojev uporabljajo vire tudi z oddaljenih lokacij, npr. iz svojih pisarn ali od doma tudi ponoči in ob vikendih.”

3. Leta 2012 je bila knjižnica deležna temeljite arhitekturne prenove. Kaj smo uporabniki, poleg prijetno urejenih in sodobno zasnovanih prostorov pridobili?

“Sodobna knjižnica je prostor, kjer so knjige in uporabniki tesno  v stiku. Arhitekt je pri prenovi sijajno opravil svojo nalogo, s tem da je razpoložljivi prostor iz dotedanjega skladišča pričaral v prijeteno okolje, ki postaja vse bolj tudi družbena točka stika med študenti. To je sedaj prostor, kjer še vedno lahko študiraš individualno ali pa v manjših ali večjih delovnih skupin. Za slednje smo posebno poskrbeli pri prenovi in zagotovili šest delovnih prostorov, ki sprejmejo manjše skupine študentov. Ti prostori so praktično vedno zasedeni, poleg teh pa ponujamo tudi prostore za večje skupinsko delo. Vse osnovne prostore dopolnjuje brezplačno brezžično omrežje na območju celotne fakultete, preko katerega imajo uporabniki dostop do vseh elektronskih virov knjižnice tudi na lastnih mobilnih napravah.CEK

4. V času finančne in gospodarske krize se zmanjšujejo sredstva za vse vrste nepridobitnih dejavnosti. Kako se CEK zoperstavlja pritiskom po zmanjševanju sredstev?

“Fakulteta je imela vedno posluh za knjižnico in njeno pomembno funkcijo informacijske podpore raziskovalnemu in študijskemu procesu, to je raziskovalcem in študentom, zato je vedno uspela zagotavljati sredstva za njeno nemoteno delovanje. Z zelo natančno analizo nakupov smo odpovedali tiste revije, ki so povzročale veliko finančne breme in ki smo jih lahko nadomestili z drugimi adekvatnimi viri. Sodelovanje z domačimi in tujimi knjižnicami je še eden izmed načinov, kako smo lahko privarčevali sredstva, hkrati pa ohranili dostop do bogatega nabora virov informacij. V primeru, da mi in knjižnice  Univerze v Ljubljani le nima dostopa do uporabniku potrebne informacije, lahko dostopamo do knjižnic drugih univerz. V ta namen imamo organizirano razvejano mrežo dobave dokumentov iz tujine, od koder lahko pride elektronski dokumenti že prej kot uro po tistem, ko ga je uporabnik zahteval.”

 

Špela Bandelj, EFnews

kvadrat


Image gallery:

Related news

Publish your comment: