EF » EFnet » Novice » EF raziskave: Vpliv tekmovalnosti na pomoč sodelavcem in proaktivnost

EF raziskave: Vpliv tekmovalnosti na pomoč sodelavcem in proaktivnost

21.01.2014

V torek, 21. januarja, je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani potekal prvi dogodek v okviru novega projekta še tesnejšega povezovanja fakultete z gospodarstvom – EF raziskave. Raziskovalci Saša Batistič, doc. dr. Matej Černe in Ivan Župič so pod vodstvom izr. prof. dr. Roberta Kašeta predstavili izsledke najnovejše raziskave:  Kako lahko organizacijska klima in HRM sistemi vplivajo na proaktivno vedenje in medsebojno pomoč med zaposlenimi.

Rezultati so pokazali, da je proaktivno vedenje posameznikov najbolj izrazito v kontekstu šibkega HRM sistema, ki temelji na pravilih, in močne tekmovalne klime, medsebojna pomoč kolegom pa presenetljivo v razmerah močnega HRM sistema, ki temelji na pravilih. Hkrati ima tekmovalna klima negativen vpliv na pomoč sodelavcem. Skupnostna organizacijska klima in na pripadnosti temelječ HRM sistem pa nista pokazala značilnih učinkov na proučevani vedenji, razloži prof. dr. Kaše.

V raziskavi je sodelovalo 211 zaposlenih iz 25 podjetij (iz različnih panog: od avtomobilske in kovinske industrije, do zavarovalništvo, IT, prometa, svetovanja, zdravstva, farmacije, bančništva, telekomunikaciji, maloprodaje, turizma in gostinstva).

Dogodka se je udeležilo več kot 20 HR direktorjev in HR strokovnjakov iz različnih gospodarskih družb, med njimi iz Zavarovalnice Triglav, Mercatorja, Adriatic Slovenice, Darsa, Gorenja, Krke, BSH Hišni aparati, Trima, Ernst&Younga, Orbica, NLB, Revoza in drugih. Z zanimanjem so poslušali ugotovitve in nato aktivno sodelovali na interaktivni delavnici, kjer so v skupinah iskali rešitve, kako spodbujati proaktivno vedenje in pomoč med sodelavci. Dogodek se je zaključil s predstavitvami ugotovitev vsake od skupin ostalim udeležencem.


Image gallery:

Publish your comment: