EF » EFnet » Novice » 28 Ambasadorjev korporativne integritete za dvig etičnih standardov v Sloveniji

28 Ambasadorjev korporativne integritete za dvig etičnih standardov v Sloveniji

15.10.2014

Brdo pri Kranju, 15. oktober 2014. Na 9. Vrhu slovenskega gospodarstva je sinoči 28 gospodarskih družb: Gorenje, NLB, Lek, Zavarovalnica Triglav, Petrol, Telekom Slovenije, Slovenske železnice, Intereuropa, Kolektor Group, SKB, Domel Holding, Siemens, Pozavarovalnice Sava, Zavarovalnica Maribor, Luka Koper, ELES, Studio Moderna, RIKO, PricewaterhouseCoopers, Trimo, SID Banka, Elektro Maribor, BTC, InterEnergo, Steklarna Hrastnik, Vzajemna, Elektro Gorenjska in Actual I.T. s slavnostnim podpisom, da sprejemajo Slovenske smernice korporativne integritete, pristopilo v krog Ambasadorjev korporativne integritete. S podpisom so se zavezali ne le k spoštovanju in krepitvi korporativne integritete pri svojem poslovanju, ampak tudi, da bodo širili zavedanje o pomenu poslovanja v skladu z zakonodajo in etičnimi standardi kot enega izmed temeljnih načel družbeno odgovornega delovanja v slovenskem gospodarstvu nasploh.

»Korporativna integriteta postaja nujna smer nadaljnjega razvoja in je predpogoj trajnostnega razvoja,« poudarja prof. dr. Jože Damijan, koordinator projekta Slovenskih smernic korporativne integritete.

mediaspeed0532»Ponosna sem, da smo na Ekonomski fakulteti (EF) prevzeli koordinatorstvo projekta priprave Slovenskih smernic korporativne integritete. Zavedam se vloge vseh partnerjev: Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Združenja Manager (ZM) in Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS), ki so sodelovali pri pripravi usmeritev in končnega dokumenta in se jim zato še enkrat iskreno zahvaljujem, da tako dobro sodelujemo. Menim pa, da je dolgoročno pri tem odgovornost naše fakultete posebej poudarjena. Naše poslanstvo je, da kot osrednja izobraževalna inštitucija na področju ekonomije in poslovnih ved usposabljamo najboljše kadre za delo v domačem in globalnem poslovnem in širšem družbenem okolju. Prvine družbeno odgovornega in trajnostnega poslovanja so zato neizogibni sestavni del izobraževalnega procesa, v katerega v vseh delih vpenjamo tudi elemente etičnega poslovanja in etičnega ravnanja nasploh. Posebej pa želim poudariti, da etika ni nekaj, o čemer je dovolj pisati in razpravljati, ampak je nekaj, kar je treba dnevno živeti. A če je primanjkuje, in sedaj je temu tako, je treba nanjo tudi opozarjati,« poudarja dekanija Ekonomske fakultete, prof. dr. Metka Tekavčič. Sinoči se je zato vsem 28 Ambasadorjem korporativne integritete ob njihovem slavnostnem podpisu Slovenskih smernic korporativne integritete javno zahvalila, da so sprejeli vabilo v ta krog in bodo skupaj z EF, GZS, ZM in ZNS širili zavedanje o pomenu etičnega poslovanja in etičnega ravnanja nasploh na celotno slovensko gospodarstvo.

Slovenke smernice korporativne integritete so začele nastajati 19. junija 2013, ko so se GZS, ZM in ZNS na pobudo Ekonomske fakultete s podpisom Sporazuma o sodelovanju zavezali, da bodo v nekaj mesecih pripravili omenjeni dokument. Podlaga zanj so bile OECD smernice o notranji kontroli, etiki in skladnosti poslovanja (Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compliance).

Pokroviteljstvo pobude za pripravo Smernic je prevzel predsednik države, gospod Borut Pahor, ki je ob tem izpostavil izjemen pomen zavedanja etičnosti pri vsem, kar ljudje počnemo in javno podprl prizadevanja EF, GZS, ZM in ZNS za nastanek dokumenta in njegovega čimprejšnjega uresničevanja v praksi.

Priprave smernic se je junija lani lotila 14-članska delovna skupina, ki so jo oblikovale vse štiri partnerske institucije in sicer v sestavi: Drago Kos, predsednik delovne skupine OECD za preprečevanje podkupovanja (vodja delovne skupine); prof. dr. Jože Damijan, Ekonomska fakulteta UL (koordinator projekta Smernic); Sandra Damijan, MSc, Ekonomska fakulteta UL (namestnica vodje delovne skupine); prof. dr. Adriana Rejc Buhovac, Ekonomska fakulteta UL; Goran Novković, GZS; Marko Djinović, GZS; Sonja Šmuc, Združenje Manager; Andrijana Bergant, Zavarovalnica Triglav; Mojca Međedović, PricewaterhouseCoopers; Polona Pergar Guzaj, IIA Slovenski inštitut; Mojca Podržaj, Združenje Manager; mag. Irena Prijović, Združenje nadzornikov Slovenije; dr. Vojko Anton Antončič, Združenje nadzornikov Slovenije; in Rada Sibila, Združenje nadzornikov Slovenije. Po nekaj mesecih intenzivnega dela je skupina januarja končala svoje delo in  oblikovala dokončno besedilo Slovenskih smernic korporativne integritete. Dokument na 7 straneh ponuja gospodarskim družbam v Sloveniji nabor usmeritev, kaj naj obsegajo njihovi lastni ukrepi in dejavnosti v prizadevanjih za zakonito in etično poslovanje.

»Z doslednim uresničevanjem Slovenskih smernic korporativne integritete se bodo gospodarske družbe izognile vrsti možnih neprijetnih posledic, poskrbele za svoje poslovne rezultate in pomagale pognati slovensko gospodarstvo in državo naprej. In če se bo to zgodilo, bodo Smernice dosegle svoj namen,« je ob nastanku Smernic poudaril Drago Kos, vodja delovne skupine. In prav to se z današnjim slavnostnim podpisom že  začenja uresničevati.

mediaspeed0499Na Gospodarski zbornici Slovenije poudarjajo, da je mogoče le z aktivnim uveljavljanjem praks etičnega in skladnega poslovanja podjetij ter delovanja njihovega managementa in nadzornikov zagotoviti ponovni dvig korporativne integritete. »Ta je namreč v Sloveniji dosegla tako nizko stopnjo, da se že kažejo tudi negativni ekonomski učinki za podjetja. Dejstvo je, da kriza zaupanja in vrednot nista posledica stanja, v katerem se nahajamo, temveč njegov vzrok. S tem ko bo vsak udeleženec v gospodarstvu zavestno prevzel svoj del odgovornosti za krepitev korporativne integritete in povrnitev medsebojnega zaupanja, ne bo več prostora za tiste, ki ne spoštujejo pravil igre podjetniškega delovanja in ravnajo v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji. Najmočnejša vzvoda za uveljavljanje načel korporativne integritete in skladnosti v praksi še naprej ostajata »pritisk vrstnikov« in učinkovit sistem notranje selekcije, ki na dolgi rok zagotavljata ohranjanje konkurenčnih prednosti tistim, ki spoštujejo pravila podjetniške igre in izgubo konkurenčnosti za tiste, ki ta pravila kršijo,« je ob javni predstavitvi Smernic februarja letos izpostavil Samo Hribar Milič, predsednik GZS.  

»Mnoga podjetja iščejo načine, kako zagotoviti, da bo njihovo poslovanje pošteno in etično. Poslanstvo Smernic slovenske korporativne integritete je, da jim to olajšajo z izrisanim načrtom, kaj vse taka ambicija vključuje. Podjetja, ki stopajo po etični poslovni poti, so dokazano dolgoročno uspešnejša od drugih – njihova donosnost je tudi za štirikrat višja -, zato se uvajanje korporativne integritete preprosto splača,« pomembnost spodbujanja etičnega poslovanja izpostavlja Sonja Šmuc, izvršna direktorica Združenja Manager in članica delovne skupine, ki je pripravila smernice.

S spodbujanjem dobre prakse korporativnega upravljanja in strokovnega dela ter etičnosti ravnanj pri opravljanju funkcije članov NS prispevamo k učinkovitemu korporativnemu upravljanju v Sloveniji, poudarjajo v Združenju nadzornikov Slovenije. Dodajajo, da je etičnost skupaj s strokovnostjo in odgovornostjo na vrhu vrednot za katere si prizadeva ZNS, korporativna integriteta in načela poslovne etike pa so ključni elementi za doseganje poslovne uspešnosti. Poslanstvo ZNS je, da s svojimi aktivnostmi izboljšuje učinkovitost korporativnega upravljanja, ki ni mogoče brez etičnega poslovanja družb in njihovih vodilnih ter profesionalnega dela članov NS, ki te družbe nadzorujejo. »S sodelovanjem pri pripravi Slovenskih smernic korporativne integritete smo se v ZNS zavezali k aktivnemu javnemu promoviranju in spodbujanju korporativne integritete ter poštenosti v poslovanju v slovenskem gospodarstvu. Samo vztrajno sledenje etičnim načelom in dobri praksi korporativnega upravljanja nam bo prineslo spremembe. Člani nadzornih svetov so  tisti, ki morajo od uprav zahtevati implementacijo ustreznih orodij in vzpostavitev sistemov kontrol, ki bodo to omogočali,« poudarja mag. Irena Prijović, generalna sekretarka ZNS in članica delovne skupine, ki je oblikovala smernice.

Pred meseci je zaživel tudi portal »Slovenska korporativna integriteta«, kjer se na enem mestu zbirajo številne dobre prakse zakonitega in etičnega poslovanja ter informacije o dogodkih in izobraževanjih na temo korporativne integritete.


Image gallery:

Publish your comment: