EF » EFnet » Novice » Ustanovljena Svetovna mreža Univerze v Ljubljani

Ustanovljena Svetovna mreža Univerze v Ljubljani

10.07.2015

Ljubljana, 9. julija 2015 – Danes se je na rektoratu Univerze v Ljubljani odvil ustanovni sestanek Svetovne mreže Univerze v Ljubljani (SMUL), na katerem so člani sprejeli ustanovno listino in izvolili vodstvo za obdobje dveh let.

Univerza v Ljubljani, ki letos praznuje 96 let, se uvršča med tri odstotke najboljših univerz na svetu. Za prihodnje obdobje smo si na Univerzi postavili še smelejše razvojne načrte. Ker verjamemo, da povezovanje prinaša pozitivne učinke, smo oblikovali Svetovno mrežo Univerze v Ljubljani.

Svetovna mreža Univerze v Ljubljani, ki jo krajše imenujemo SMUL, povezuje ugledne znanstvenike, profesorje in druge ugledne osebnosti, ki delujejo v akademskem, raziskovalnem in razvojnem okolju izven Slovenije. Nastala je kot ena od dejavnosti za dvigovanje kakovosti študijskih programov, utrjevanje mednarodnega sodelovanja ter ugleda Univerze v Ljubljani. Največ včlanjenih v Svetovno mrežo Univerze v Ljubljani deluje na področjih naravoslovnih in družbenih ved, humanističnih, tehniških in tehnoloških ved, medicinskih in zdravstvenih ved. Največ članov deluje v Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu Veliki Britaniji, Italiji, Nemčiji, pa tudi v Avstriji, Argentini, Kanadi, Avstraliji, na Češkem, v Srbiji, Braziliji, na Nizozemskem, v Švici, na Norveškem.

Prisotni člani SMUL so danes izvolili svojega predsednika prof. dr. Zlatka Skrbiša z Univerze Monash v Avstraliji, ki je ob izvolitvi povedal: »Univerza v Ljubljani je kot najstarejša in mednarodno najvplivnejša slovenska univerza skozi vso svojo zgodovino presegala lastno geografsko in kulturno področje z vplivi na znanstvene in kulturne tokove v svetu. Z ustanovitvijo SMUL Univerza v Ljubljani prepoznava pomembnost vloge njenih diplomantov, razpršenih po svetu, zato vlogo SMUL vidim predvsem v tem, da podpira strateške ambicije Univerze in pomaga ustvariti temelje za trajnostno vključitev alumnov v svoj razvoj in aktivnosti.«

V nadaljevanju je sledilo konstituiranje Sveta SMUL, ki ga sestavljajo štirje člani, in sicer predsednik SMUL prof. dr. Zlatko Skrbiš (Univerza Monash), dva člana izven Slovenije prof. dr. Jernej Ule (University College London), prof. dr. Manja Klemenčič (Univerza Harvard) in  prorektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Martin Čopič. Izvoli so tudi tajnika SMUL, pomočnico rektorja Univerze v Ljubljani mag. Jano Lutovac Lah.

SMUL bo svoj namen uresničeval na podlagi dveletnega programa, ki ga bo pripravil svet na osnovi današnjega pogovora s prisotnimi člani SMUL.


Related news

Publish your comment: