EF » EFnet » Novice » Prof. dr. Nevenka Hrovatin, prof. dr. Nives Dolšak in prof. dr. Jelena Zorić prejele nagrado za najodmevnejši raziskovalni dosežek Univerze v Ljubljani v letu 2016

Prof. dr. Nevenka Hrovatin, prof. dr. Nives Dolšak in prof. dr. Jelena Zorić prejele nagrado za najodmevnejši raziskovalni dosežek Univerze v Ljubljani v letu 2016

06.12.2016

Tradicionalni Teden Univerze smo odprli s predstavitvijo najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2016. Mnogi med njimi so plod sodelovanja z drugimi slovenskimi in tudi mednarodnimi raziskovalnimi ustanovami.

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je ob tej priložnosti poudaril pomembnost teh raziskovalnih dosežkov, ki Univerzo v Ljubljani uvrščajo na svetovni zemljevid univerz. »V ta namen smo vzpostavili Razvojni sklad, s pomočjo katerega spodbujamo prijavljanje na raziskovalne projekte. Dodatno smo skupaj z univerzami iz Leuvena, Prage in Budimpešte oblikovali še poseben sklad za pripravo prijav na evropske projekte. To pa je le eno od partnerstev, ki bo omogočalo medsebojno povezovanje in sodelovanje raziskovalcev naše in odličnih tujih univerz,« je še poudaril in svoj nagovor zaključil z besedami, da Univerza v Ljubljani ne glede na višino dodeljenih sredstev na visoki ravni izpolnjuje svoje poslanstvo.

V svojem osrednjem govoru je redni profesor s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani prof. dr. Damjan Miklavčič povedal, da je precejšnja prednost raziskovalcev na univerzah v primerjavi s tistimi, ki delajo na inštitutih, ravno v neposrednem sodelovanju s študenti, ki predstavljajo neusahljiv vir mladega uma, željnega znanja. »Samo mladi, ob mentorstvu najboljših raziskovalcev, ki so močno vpeti v mednarodno mrežo, so sposobni reševanja najtežjih raziskovalnih in tudi perečih družbenih problemov, s katerimi se srečujemo. Slovenija že dolgo vztraja pri programu mladih raziskovalcev in verjetno nas ravno to loči od ostalih tranzicijskih držav. Na to moramo biti ponosni in tudi ta program je bistveno prispeval in še prispeva k odličnemu raziskovalnemu delu na Univerzi  in odličnih znanstvenih dosežkih.«

Prorektor Univerze v Ljubljani za znanstveno raziskovalno delo prof. dr. Martin Čopič je še posebej izpostavil uspeh prof. dr. Tomaža Prosena s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, ki je uspel pridobiti projekt Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za raziskave na področju teoretične kvantne fizike v višini dveh milijonov evrov za obdobje petih let, hkrati pa opozoril na preskromna sredstva, ki se namenjajo znanosti in tudi na (pre)majhno število prijav projektov na razpis ERC. »To je šele drugi ERC projekt na Univerzi v Ljubljani, prvi v kategoriji naprednih projektov in tretji v Sloveniji nasploh. A vsega trije projekti ERC v Sloveniji so premalo. ERC je od leta 2007 do danes podprl blizu osem tisoč projektov. Na osnovi primerjave števila raziskovalcev v Evropski uniji in Sloveniji bi jih morali imeti precej več, vsaj 15 do dvajset. Toliko bi jih imeli tudi, če bi bili slovenski predlogi tako uspešni kot drugi, saj jih je bilo v tem obdobju preko 150.«

Komisija za raziskovalno in razvojno delo Univerze v Ljubljani je pri izboru desetih najodmevnejših raziskovalnih dosežkov, ki Univerzo v Ljubljani uvrščajo v vrh svetovne znanosti, upoštevala predvsem mednarodno odmevnost, ki se izkazuje s citati in vplivnostjo revije, kjer je bilo delo objavljeno. Na izbor so vplivali tudi zaključena celota dosežka, zanimiva za širšo strokovno in splošno javnost, ter koristnost uporabe.

Z naše fakultete so nagrado prejele prof. dr. Nevenka Hrovatin, prof. dr. Nives Dolšak in prof. dr. Jelena Zorić za prispevek : Investicije v energetsko učinkovitost (video)

 

Predstavitev najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2016 si oglejte v posebni knjižici v priponki.

Avtor fotografij je Željko Stevanić, IFP, d.o.o.

Več: http://www.uni-lj.si/v_ospredju/2016120515044972/


Publish your comment:


Twitter: efljubljana