EF » EFnet » Gostovanja » Gost pri predmetu Ekonomika energetike: mag. Borut Rajer

Gost pri predmetu Ekonomika energetike: mag. Borut Rajer

30.05.2017

Pri podiplomskem predmetu Ekonomika energetike (nosilki prof. dr. Nevenka Hrovatin in izr. prof. dr. Jelena Zorić) so imeli študenti na predavanjih priložnost prisluhniti tudi gostom iz prakse.

 

V ponedeljek, 15. maja 2017, je študentom predaval mag. Borut Rajer, direktor energetskega področja v družbi Borzen. Predstavil je pomen in značilnosti posameznih vrst obnovljivih virov energije (OVE), stanje na področju rabe OVE v EU in svetu ter cilje EU na področju spodbujanja OVE. Poleg tega je študente seznanil tudi z možnostmi in izzivi vključitve OVE na trg z električno energijo in analizo podpornih shem v EU za proizvodnjo električne energije iz OVE. Ob koncu predavanj so imeli študenti za gosta še dodatna vprašanja, povezana z OVE, ki so se navezovala na razpisane teme seminarskih nalog.

 


Publish your comment: