EF » EFnet » Gostovanja » Gostja pri predmetu Stroškovno računovodstvo

Gostja pri predmetu Stroškovno računovodstvo

10.05.2017

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo v 3. letniku dodiplomskega študija – računovodska smer (UPEŠ in VPŠ), ki ga izvaja mag. Aleksander Igličar, je v torek, 9. maja 2017 predavala gostja iz prakse Štefka Eržen, vodja podpore uporabnikom v podjetju OPAL, d.o.o. iz Škofje Loke.

V predavanju z naslovom Spremljanje stroškov po stroškovnih mestih in projektih je predstavila izkušnje iz prakse pri vzpostavitvi informacijskega sistema OpPIS v raznih podjetjih z vidika spremljanja in nadziranja stroškov po stroškovnih mestih in projektih. Izpostavila je ključno vlogo poslovodstva pri opredelitvi zahtev po poročanju in ustrezno postavitev informacijskega sistema, vzpostavitev evidentiranja dokumentov o stroških in pripravi ustreznih poročil, pri katerem je pomembno medsebojno sodelovanja računovodstva z vsemi poslovnimi funkcijami.

Informacijski sistem OpPIS je celovit ERP sistem, ki so ga razvili v podjetji OPAL in ga uporabljajo mnoga znana slovenska podjetja (Šibo Group, Rudis, računovodska hiša Unija, DUTB, IMP, Brinox).


Image gallery:

Publish your comment: