EF » EFnet » Novice » KLS Ljubno med najboljšimi družinskimi podjetji na svetu

KLS Ljubno med najboljšimi družinskimi podjetji na svetu

12.06.2017

Podjetje KLS Ljubno je 7. junija na svetovnem srečanju družinskega podjetništva v Monacu, ki ga organizira mednarodno podjetje EY (Global Family Business Summit), prejelo nagrado odličnosti za družinsko podjetje. Nagrado podeljuje 25 držav sveta, nagrajenci pa so predstavljeni v posebni publikaciji EY Global Family Business Yearbook, ki združuje najboljše družinske prakse in podjetja na svetu.

EY je na svetovnem srečanju družinskega podjetništva v Monacu nagrado za najboljše družinske prakse in družinska podjetja na svetu podelil tudi slovenskemu podjetju KLS Ljubno. Bogomir Strašek, lastnik in direktor podjetja KLS Ljubno, je poudaril, da so v podjetju zelo počaščeni, da so prejemniki nagrade, ki je priznanje za dosedanje delo in dosežke v družinskem podjetništvu v Sloveniji: »Za KLS je značilno, da stalno napredujemo. Naše družinsko podjetje sedaj že v veliki meri vodi druga generacija. Zato bomo tudi z bodočim delom in našimi poslovnimi rezultati zagotavljali napredek ter krepili značilnosti žlahtnega družinskega podjetništva.«

V dveh generacijah na vrh avtomobilske industrije
KLS Ljubno je vodilno podjetje na področju izdelave zobatih obročev za avtomobilsko industrijo z več kot 40-letno tradicijo. Obvladujejo več kot 60 odstotkov evropskega trga in 15 odstotkov svetovnega trga v svoji tržni niši, njihovi izdelki pa so vgrajeni v motorjih več kot 30 največjih avtomobilskih znamk na svetu. KLS Ljubno je na število zaposlenih eno najbolj robotiziranih podjetij v Sloveniji in širši regiji. V letu 2016 so z 240 zaposlenimi ustvarili kar 42 milijonov evrov prihodkov. 96 odstotkov vseh izdelkov izvozijo, pri čemer postaja Kitajska njihov najpomembnejši trg.

Podjetje vodi Bogomir Strašek, ustanovitelj, večinski lastnik in generalni direktor, skupaj s hčerama Natašo Strašek, ki je odgovorna za odličnost v komunikaciji in za področje prodaje, ter Barbaro Strašek Mirnik, izvršno direktorico podjetja. V podjetje sta vključena tudi zeta, Franci Bevc, odgovorni za razvoj in tehnologijo obročev ter Samo Mirnik, izvršni direktor za proizvodnjo in informatiko.

Kriteriji za izbor slovenskega predstavnika
Letošnjega slovenskega predstavnika KLS Ljubno je neodvisna komisija izbrala na osnovi kriterijev odličnosti, med njimi:

  • Da je v družinskem podjetju udeležena vsaj druga generacija,
  • Da ima družina večinsko lastništvo in vpliva na strateške usmeritve ter oblikovanje vrednot podjetja,
  • Da ima družina v lasti najmanj 50 % delnic in glasovalnih pravic preko posameznika ali skupine posameznikov, ki pripadajo isti družini,
  • Da je sedež podjetja v Sloveniji,
  • Da je podjetje uspešno in ima dolgoročno naravnano strategijo,
  • Da ima vzpostavljeno dobro in pregledno vodenje,
  • Da podjetje ohranja družinsko tradicijo in vrednote ter vzdržuje podjetniški duh več generacij,
  • Da ima izjemne vodje, ki zagovarjajo družbeno odgovornost in zavezanost k lokalnemu okolju.

Izborno komisijo sestavljajo prof. dr. Boštjan Antončič, predstojnik katedre za podjetništvo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in soavtor EY raziskave o družinskem podjetništvu v Sloveniji, mag. Edita Krajnovič, direktorica družbe Mediade in predsednik komisije Matjaž Čadež, ustanovitelj podjetij Halcom d.d. in MBILLS d.o.o. »KLS Ljubno ima jasno vizijo in dosega izjemne rezultate v svetovnem merilu v svoji fokusirani tržni niši. Z velikimi vlaganji v posodabljanje razvoja in proizvodnje dosega hitro povečevanje prihodkov in dobičkov, ki jih uporablja za nova vlaganja ter tako dviguje prednost pred konkurenti na svetovnem trgu,« odločitev komisije pojasnjuje Čadež.

Projekt družinskega podjetništva
Več kot 80 % podjetij po vsem svetu je v družinski lasti, zato predstavljajo vodilno silo v svetovnem gospodarstvu. S projektom družinskega podjetništva EY Slovenija povezuje slovenske družinske podjetnike z dobrimi praksami v tujini ter promovira uspešna družinska podjetja znotraj svoje mreže, ki deluje v 151 državah sveta. »83 % podjetij v Sloveniji je družinsko vodenih. V njih je zaposlenih kar 70 % delovno aktivnega prebivalstva, ki prispevajo 67 % dodane vrednosti slovenskih podjetij. Družinsko podjetje kot oblika lastništva je pomemben element trajnostnega gospodarskega razvoja, h kateremu se je v svoji razvojni strategiji zavezala tudi Slovenija,« navaja Mojca Emeršič, vodja projekta družinskega podjetništva v EY Slovenija.

Projekt družinskega podjetništva v Sloveniji že vrsto let spodbuja in podpira tudi Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija). Več o projektu si lahko preberete tukaj.

Več informacij o samem dogodku najdete tukaj.

Nagrajena podjetja so predstavljena tudi v posebni publikaciji EY Global Family Business Yearbook. Zgodba podjetja KLS Ljubno je pripeta v priponki. 

Predstavitev EY:
EY je vodilno globalno podjetje na področju storitev revizije, davkov in poslovnega svetovanja. Visoko kakovostne storitve in ugotovitve, ki jih posredujemo svojim strankam, vzpostavljajo zaupanje v kapitalske trge in gospodarstva po vsem svetu. EY strokovnjaki, prepoznani kot vodilni v svojih strokah, vodijo delovne skupine, zavezane k celoviti izpolnitvi obvez do vseh EY deležnikov. 150 zaposlenih v Sloveniji in 231.000 zaposlenih po svetu je združenih na podlagi skupnih EY vrednot in predanosti kvaliteti. Sodelujemo pri ustvarjanju boljšega poslovnega okolja za svoje zaposlene, stranke in širšo družbeno skupnost.

O EY Družinskem podjetništvu
EY ima vodilno vlogo na trgu na področju svetovanja družinskim podjetjem. S skoraj stoletno tradicijo in obširnimi izkušnjami, razumemo edinstvene izzive s katerimi se družinska podjetja srečujejo in kako jih nasloviti. Ponujamo številne storitve, ki so ciljno usmerjene in prilagojene posameznem podjetju ter specifičnim zahtevam panoge v kateri deluje, z namenom podpore številnim generacijam v podjetju. Naš globalni center za družinska podjetja (Family Business Global Center of Excellence) nam zagotavlja dostop do informacij in znanja ter izkušenj, ki povezujejo lastnike družinskih podjetij skozi moč naše globalno razvejane mreže: ey.com/familybusiness

Foto: Fotografije v večji resoluciji so dosegljive na tej povezavi.

Več informacij:

E-mail: komunikacije@mediade.si
Telefon: 041 213 451, Matjaž Kljajić


Publish your comment:


Twitter: efljubljana