EF » EFnet » Novice » Zaključna predstavitev projekta Krajinska ureditev in načrt trženja meddržavnega Krajinskega parka Beka

Zaključna predstavitev projekta Krajinska ureditev in načrt trženja meddržavnega Krajinskega parka Beka

30.06.2017

V ponedeljek, 26. 6. 2017, so študentje in mentorji skupaj z deležniki Krajinskega parka Beka v vaškem domu v Ocizli v Občini Hrpelje-Kozina pripravili zaključno javno predstavitev rezultatov projekta Po kreativni poti do znanja z naslovom »Krajinska ureditev in načrt trženja Krajinskega parka Beka«. Študentje so ob pomoči mentorjev predstavili zamisli, kako krajinsko urediti, upravljati in tržiti Krajinski park Beka. Študenti so predlagali ureditev več tematskih pohodniških in kolesarskih poti (Pot slapov, Graničarska pot, Tigrovska pot, Steza prijateljstva) s postavitvijo usmerjevalnih in informativnih tabel. Predlagali so povečanje prepoznavnosti parka po načelih trajnostnega turizma, vzpostavitev skupne blagovne znamke, pregledali možnosti sodelovanja med slovenskim in italijanskim delom parka ter predlagali načine upravljanja parka v prihodnje. Ob vsem tem pa so poudarili nujnost vključevanja lokalnega prebivalstva v razvoj in upravljanje parka. Projektno delo je potekalo na različne načine: terenski ogledi, spletne in terenske ankete, intervjuji, delavnice, obiski relevantnih institucij ter sestanki na različnih lokacijah. Prisotni na javni predstavitvi rezultatov projekta so delo projektne ekipe zelo pohvalili in izrazili željo po sodelovanju tudi v prihodnje.

Ekipo projektnih delavcev so sestavljali študenti ekonomske (Kristina Likar, Vanessa Mramor in Špela Ferjan), filozofske (Manca Dremel, Tadeja Babič, Tjaša Vezovnik in Kristjan Horvat) in gradbene fakultete (Ajda Kafol Stojanović in Ana Potočnik). Vodja projekta je bila doc. dr. Alenka Slavec Gomezel z Ekonomske fakultete, ostale pedagoške mentorice projekta so bile izr. prof. dr. Irma Potočnik Slavić in doc. dr. Barbara Lampič s Filozofske fakultete Oddelka za geografijo ter doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo z Oddelka za prostorsko planiranje. Delovni mentorji so bili Tilen Štolfa iz Aporia projektiranje in inženiring s.p. in Alenka Pečar ter Kristina Furlan z Občine Hrpelje-Kozina. Administrativno podporo projektu, ki je bil financiran s strani treh institucij (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ter Evropski socialni sklad) je nudila gospa Smiljana Zajec, mag. posl. ved.


Image gallery:

Publish your comment:


Twitter: efljubljana