EF » EFnet » Novice » Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca 2017

Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca 2017

14.07.2017

Na osnovi 115. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 in 92/14) ter Obvestila Javne agencije za raziskovanje RS (ARRS) (štev. 6316-1/2017-273) o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2017

Inštitut za razvojne in strateške analize (IRSA)

podaljšuje

Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalcai 2017

Razpisujemo mesto mladega raziskovalca na področju sociologije ali sorodnih družboslovnih ved. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki bodo 3. stopnjo študija (doktorski študij) vpisali letos (2017) ali so že študentje prvega letnika.

Od kandidata se izrecno pričakuje, da bo tema doktorske disertacije v širšem smislu povezana s področjem raziskovanja programske skupine, ki se ukvarja s prenosom znanja in inovacijami v kontekstu družbenih vrednot, socialnega kapitala, akademskega in socialnega podjetništva ipd.

Nadalje morajo kandidati izpolnjevati pogoja iz 113. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (ARRS):

  • Starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva);
  • Povprečna ocena vseh izpitov in vaj na preteklih univerzitetnih programih (najmanj 8,00);
  • Natančnejše informacije, ki zadevajo pravila ARRS, ki financira mladega raziskovalca (vključno s šolnino), najdete na sledeči povezavi;
  • Informacije, ki zadevajo usmeritve in projekte inštituta IRSA, kjer se bo mladi raziskovalec usposabljal, pa na www.institut-irsa.si.

Pisne vloge pošljite najkasneje do 31. julija 2017 na elektronski naslov: irsa@institut-irsa.si. Upoštevali bomo le vloge, ki bodo prispele v navedenem roku. Morebitna vprašanja naslovite na elektronski naslov: frane.adam@guest.arnes.si.

Dr. Frane Adam,

Direktor in Vodja Raziskovalnega centra

Ljubljana, 14. 7. 2017


Publish your comment:


Twitter: efljubljana