EF » EFnet » Novice » Teden mobilnosti in obisk 8. generacije JMPSE študentov

Teden mobilnosti in obisk 8. generacije JMPSE študentov

18.09.2017

V tednu mobilnosti od 11. do 15. septembra 2017 smo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani gostili  osmo generacijo študentov skupnega magistrskega programa JMPSE (Joint Master Programme in Public Sector and Enviromental Economics) iz Bosne in Hercegovine.  Študenti so v okviru obiska poslušali predavanja pri dveh predmetih Health Economics in Energy Economics, ki sta del njihovega študijskega programa.

Študenti so v okviru predmeta Energy Economics (nosilka prof. dr. Nevenka Hrovatin) obiskali podjetje Energetika Ljubljana, kjer jih je sprejel mag. Herman Janež, direktor razvojnega sektorja, in skupaj s sodelavci predstavil dejavnosti podjetja. Poleg predavanj, ki sta jih izvedla izr. prof. dr. Matej Švigelj in izr. prof. dr. Jelena Zorić, so imeli študenti priložnost poslušati tudi goste iz prakse. Dr. Dejan Paravan, direktor strateškega inoviranja v družbi GEN-I, je predstavil procese liberalizacije energetske dejavnosti ter trgovanje z električno energijo. V nadaljevanju je predstavil tudi nove poslovne modele energetskih družb, ki omogočajo ponujanje novih inovativnih storitev. Mag. Borut Rajer, direktor energetskega področja v družbi Borzen, je predstavil značilnosti posameznih vrst obnovljivih virov energije (OVE), cilje in stanje na področju rabe OVE v EU, možnosti vključitve OVE na trg z električno energijo in analizo podpornih shem za proizvodnjo električne energije iz OVE.

 


Image gallery:

Publish your comment:


Twitter: efljubljana