EF » EFnet » Novice » Dogodek En.ekonomika & industrija 017

Dogodek En.ekonomika & industrija 017

27.10.2017

Konferenca En.ekonomika & Industrija 017, ki je nadaljevanje konference En.economics & Industry 016 – ta se je lani odvila v sodelovanju z Mednarodnim združenjem za energetsko ekonomiko – je bila letos v petek, 10. novembra 2017 na Ekonomski fakulteti.

Program konference, ki povezuje energetike, ekonomiste in predstavnike industrije, sta tokrat sestavljala omizje z najbolj vidnimi domačimi energetiki in energetskimi menedžerji ter sekcija, v kateri so podiplomski študenti EF predstavili spoznanja svojih magistrskih del. Konferenco so pripravili Slovensko združenje za energetsko ekonomiko (SAEE), Ekonomska fakulteta in Energetika.NET.

V uvodu sta udeležence dogodka pozdravila prof. dr. Marko Pahor, prodekan Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, in prof. dr. Nevenka Hrovatin, podpredsednica Slovenskega združenja za energetsko ekonomiko in redna profesorica na Ekonomski fakulteti UL.

 

PROGRAM

8.30 – 9.00
Registracija

9.00 – 10.00
Poslovni zajtrk in omizje Najsodobnejše energetske rešitve za slovenske občine in industrijo (moderatorka: Andreja Šalamun, Energetika.NET)
Jurij Vertačnik, Ministrstvo za infrastrukturo
Marjan Eberlinc, Plinovodi
mag. Janez Grošelj, Petrol
Rajko Leban, Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA
Bojan Sever, Občina Idrija
Roman Perčič, Občina Sevnica
Boštjan Korošec, Talum

10.00 – 10.20
Uvodni pozdravi:
prof. dr. Marko Pahor, prodekan Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani
prof. dr. Nevenka Hrovatin, podpredsednica Slovenskega združenja za energetsko ekonomiko & Ekonomska fakulteta UL
mag. Klemen Potisek, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo
Martin Novšak, GEN energija & podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije
Karl Kraus, RWE

10.20 – 10.35
Vabljeno predavanje Energetika, ekonomika in trajnostni razvoj: pot k celovitemu poročanju: dr. Lothar Rieth, EnBW (še ni potrjen)

10.35 – 11.35
Osrednje omizje: Energetski izzivi gospodarskih družb in Energetski koncept Slovenije (moderatorka: Ana Vučina Vršnak, Energetika.NET)
Jože Dimnik, Ministrstvo za infrastrukturo
mag. Aleksander Mervar, ELES
Karl Kraus, RWE
Danijel Levičar, GEN-I
Miha Bobič, Danfoss Trata
Rafko Atelšek, Impol

11.35 – 12.00
Odmor za kavo

12.00 – 13.30
Predstavitve najboljših podiplomskih del s področja energetike študentov EF UL
dr. Borut Del Fabbro: Vrednotenje in kvantifikacija tveganj investicij v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov na primeru sončne energije
Maja Kunstelj: Ocena zelenih davčnih reform v Evropski uniji
Marko Halužan: Uporaba različnih statističnih pristopov za napovedovanje cen električne energije v izbranih državah JV Evrope
Iskra Sokolovska: Ali se trajnost splača? Multi-faktorska analiza regijskih DJSI in indeksov obnovljivih virov energije

13.30 -
Zaključek dogodka s pogostitvijo

 


Image gallery:

Publish your comment:


Twitter: efljubljana