EF » EFnet » Gostovanja » Gost iz prakse pri predmetu Revizija: mag. Jorg Kristijan Petrovič

Gost iz prakse pri predmetu Revizija: mag. Jorg Kristijan Petrovič

06.10.2017

Pri predmetu Revizija, katerega nosilka je prof. dr. Maja Zaman Groff je kot gost iz prakse predaval mag. Jorg Kristijan Petrovič, prvi namestnik predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije. V dinamičnem predavanju, v katerega je vnesel veliko število zanimivih primerov iz revizijske prakse, je orisal vsebino in pomen državnega revidiranja, pojasnil vlogo Računskega sodišča in vrste revizij, ki jih Računsko sodišče izvaja (revizije pravilnosti in smotrnosti poslovanja ter revizije računovodskih izkazov). S študenti je razpravljal o nekaterih odmevnih in aktualnih revizijah Računskega sodišča, poseben poudarek je bil dan predstavitvi revizije uspešnosti izterjave davka od dohodkov pravnih oseb. V kontekstu slogana Računskega sodišča »Bedimo nad potmi javnega denarja« je predstavil tudi vsebino in pomen revidiranja zaključnega računa državnega proračuna in revidiranja zadolževanja, načrtovanja in poročanja o javnem dolgu, ob čemer je predstavil dinamiko slovenskega javnega dolga in s študenti razpravljal o vlogi in pomenu fiskalnega sveta.


Publish your comment: