EF » EFnet » Gostovanja » Gost pri predmetu Revizija: mag. Mitja Skitek

Gost pri predmetu Revizija: mag. Mitja Skitek

17.10.2017

Pri predmetu Revizija (nosilka prof. dr. Maja Zaman Groff) je predaval mag. Mitja Skitek, pooblaščeni revizor, s Slovenskega inštituta za revizijo. V predavanju je po opredelitvi različnih okvirov revidiranja, temeljne zakonodaje in predpisov na ravni EU in Slovenije predstavil pomen etike s poudarkom na neoporečnosti in neodvisnosti v reviziji, ki se nahajata v samem vrhu hierarhije Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov. V nadaljevanju se je posvetil predstavitvi Mednarodnih standardov revidiranja. Predstavil je standarde, ki obravnavajo splošna načela in revizorjevo odgovornost, oceno tveganj in revizorjev odziv na tveganja ter revizijske dokaze. Predstavitev je popestril z nazornimi primeri tako iz odmevnih računovodskih škandalov, ki so pritegnili pozornost javnosti v zadnjih letih (Enron, Parmalat in najbolj aktualen Agrokor), kot tudi iz svoje bogate revizijske prakse.


Publish your comment: