EF » EFnet » Novice » Izdana druga številka študentske znanstvene revije/zbornika REEM na Ekonomski fakulteti

Izdana druga številka študentske znanstvene revije/zbornika REEM na Ekonomski fakulteti

11.10.2017

V ponedeljek, 9.10.2017 so študentje in diplomanti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, zbrani v društvo Gibanje za ekonomsko pluralnost (s sedežem na Ekonomski fakulteti), izdali drugo številko znanstvene revije Review of Economics and Economic Methodology (REEM).

 

Druga številka (ki je ponovno v celoti v angleškem jeziku) nosi malce ironičen naslov »Make Economics Great Again«. O njej so glavni uredniki, doc. dr. Andrej Srakar, dr. Urban Sušnik in mag. Tej Gonza v uvodniku zapisali: »Since its first publication REEM has undergone an interesting transformation into a widely supported student journal. It happened when we have, out of mere curiosity, invited different notable economists to join our advisory board. To our great surprise and even larger appreciation, most of them accepted the invitation, while many have even praised our attempt to set up a serious journal, where both serious scholars and students can biannually publish their research, essays or book reviews. The reason behind setting up REEM is a straightforward, perhaps a naive dissatisfaction with the state of economic science today. Economics is losing its old repute and merit, so we set to address the core of the problem – its canonical body of knowledge. While our initiative might be motivated by a youthful naivete, the support by so many grand names gave us a validation that we are stumbling in the right direction.«

 

Revija prinaša štiri nove znanstvene prispevke, od tega tri s strani tujih raziskovalcev, eden med njimi, dr. David Ellerman, velja za zelo uveljavljeno in prepoznavno figuro na področju t.i. heterodoksnih šol ekonomije. Poleg njegovega prispevka so tu še precej provokativen prispevek o stanju raziskovanja na področju kulturne ekonomike in kulturne politike in možnostih/nujnostih uporabe statističnih in ekonometričnih metod pri raziskovanju na teh področjih s strani dr. Andreja Srakarja, zanimiv makroekonomski »stock and flow« model mag. Davida Chesterja, in pregledni članek s področja marksistične ekonomije (ene od heterodoksnih ekonomskih šol) s strani doktorske študentke Eme Talam. Številko zaključi recenzija zbornika Choreography of Resolution: Conflict, Movement, and Neuroscience, urednikov Michelle LeBaron, Carrie MacLeod and Andrew Floyer Acland s strani Maruše Conič.

 

Kot zapisano v uvodu, je sedanji znanstveni svet revije sestavljen iz večine uveljavljenih svetovnih profesorjev iz različnih šol t.i. heterodoksne ekonomije (npr. James K. Galbraith, Anwar Shaikh, Steven Keen, Tony Lawson, Paul Davidson, Jayati Ghosh, Geoffrey M. Hodgson in Deirdre N. McCloskey). Poleg tega znanstveni svet sestavlja tudi več profesorjev Ekonomske fakultete, ki se jim uredniki in avtorji iskreno zahvaljujemo za njihovo podporo. V teku je že poziv za prispevke za tretjo številko, ki bo predvidoma izšla v prvi polovici leta 2018, posvečena pa bo 200-ti obletnici izdaje temeljnega dela Davida Ricarda. Več informacij najdete na spletni strani www.reemslovenia.com, ali pa na spletni strani društva GEP.

 

K temu velja dodati: posamezniki, zbrani v Gibanje (in izdajanje revije) vidimo heterodoksne šole ekonomije in pluralizem v ekonomiji kot nekaj, kar bi moralo v prihodnje vnesti predvsem veliko več svobode in novih možnosti pri raziskovanju ekonomije. Pri tem nas ne omejujejo kakršne koli teoretske (med nami so pripadniki zelo različnih teoretskih tradicij: evolucionizma, institucionalne šole, post-keynesianizma, marksizma, novoavstrijske šole, itd.) ali metodološke postavke (nekateri od članov gibanja se zavzemamo za strog matematični in ekonometrični oz. statistični pristop k raziskovanju ekonomije, ki pa se nam dejansko ne zdi nujnost oz. edina možnost raziskovanja v ekonomiji). Upamo torej, da bomo s takšnim pristopom uspeli pobuditi odziv oz. nekatere spremembe, ki jih sami vidimo kot pomembne v slovenskem znanstvenem prostoru, kar zadeva ekonomijo: predvsem v smislu večje prodornosti in večjega prostora za raznolika, odprta, teoretsko in metodološko raznorodna, poglobljena in izdelana in predvsem v znanstvenem smislu prebojna ekonomska spoznanja.

 

Zapisali: doc. dr. Andrej Srakar, dr. Urban Sušnik, mag. Tej Gonza


Publish your comment:


Twitter: efljubljana