EF » EFnet » Novice » Naši študenti prejeli nagrade Banke Slovenije

Naši študenti prejeli nagrade Banke Slovenije

19.10.2017

V prostorih Banke Slovenije je v torek, 18. oktobra 2017 potekala slovesnost ob 26. obletnici uvedbe tolarja in podelitev nagrad za najboljša magistrska in doktorska dela s finančnega področja študentom slovenskih univerz.
Banka Slovenije že 25 let podeljuje nagrade študentom slovenskih fakultet za njihove zaključne naloge. Komisija Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo je sklenila, da nagrado podeli štirim študentom Ekonomske fakultete
Univerze v Ljubljani. Podelitve nagrad se je udeležil tudi prodekan Ekonomske fakultete, prof. dr. Marko Pahor.

Nagrade so prejeli:

  • Aljoša Ortl, za magistrsko nalogo z naslovom Praktični vidik razvoja in validacije modela verjetnosti stečaja podjetja za gospodarske družbe in uporaba stojnega učenja, ki je nastala pod mentorstvom prof. dr. Igorja Mastena.
  • Nika Sosič za magistrsko nalogo z naslovom Vpliv deviznega tečaja na domače cene na primeru Slovenije: analiza VAR modela s spremenljivimi parametri, ki je nastala pod mentorstvom prof. dr. Igorja Mastena.
  • Primož Knavs za magistrsko nalogo z naslovom Spremljanje poslovnih modelov slovenskih bank,ki je nastala pod mentorstvom prof. dr. Marka Košaka.
  • Matej Jovan za doktorsko disertacijo z naslovom Ocenjevanje verjetnosti neplačila podjetij z Mertonovim (1974) modelom in modelom ogroženosti v diskretnem času, ki je nastala pod mentorstvom prof. dr. Aleša Ahčana.

Vsem nagrajencem in njihovim mentorjem iskreno čestitamo!


Publish your comment:


Twitter: efljubljana