EF » EFnet » Gostovanja » Gost pri predmetu Corporate Finance 2: mag. Marjan Divjak

Gost pri predmetu Corporate Finance 2: mag. Marjan Divjak

23.12.2017

Pri predmetu Corporate Finance 2 podiplomskega študijskega programa Bančni in finančni management, katerega izvaja prof. dr. Dušan Mramor, je 19.12.2017 predaval gost iz prakse mag. Marjan Divjak, generalni direktor Direktorata za zakladništvo na Ministrstvu za finance. Mag. Divjak je govoril o konkretnih primerih upravljanja z državnim dolgom. Od izdajanja državnih obveznic, vodenja odnosov z vlagatelji po vsem svetu, do v svetu edinstvenih kompleksnih  transakcij, ki se odvijajo v zakladništvu na Ministrstvu za finance.

Direktorat za zakladnico, ki ga vodi mag. Marjan Divjak, je prejel nagrado “Sovereign Risk Manager of the year 2017” revije Risk Magazine. Delo mag. Marjana Divjaka med drugim obsega naloge upravljanja likvidnosti državnega proračuna, upravljanje denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa države (EZR države) in upravljanja z dolgom državnega proračuna. Pred tem je bil tudi svetovalec na uradu predsednika vlade. Je član nadzornega sveta SID banke. Marjan Divjak je tudi zunanji strokovnjak na Mednarodnem denarnem skladu (IMF) v oddelku za Denarne in Kapitalske trge (MCM).

Mag. Marjan Divjak je diplomiran inžinir s Fakultete za strojništvo, Univerze v Leedsu (Velika Britanija), na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pa je zaključil program International Full-Time Master Programme in Business Administration (IMB). Mag. Divjak je tudi magister znanosti iz upravljanja razvoja, Fakultete za politične vede, Univerze v Torinu (ITA) in magister matematičnih financ, Matematičnega inštituta Univerze v Oxfordu (Velika Britanija).


Image gallery:

Publish your comment: