EF » EFnet » Novice » “ROBOTIZACIJA – DVIG ALI ZATON CIVILIZACIJE”: RAZISKAVA EKONOMSKE FAKULTETE NA POSLOVNI KONFERENCI PORTOROŽ

“ROBOTIZACIJA – DVIG ALI ZATON CIVILIZACIJE”: RAZISKAVA EKONOMSKE FAKULTETE NA POSLOVNI KONFERENCI PORTOROŽ

05.12.2017

Na Poslovni konferenci Portorož sta Matjaž Koman in Tjaša Redek v prezentaciji z naslovom “Robotizacija – dvig ali zaton civilizacije” predstavila rezultate široke raziskave o četrti industrijski revoluciji, ki so zbrani v monografiji  “Robots Among Us”. Ta je plod dela številnih raziskovalcev z Ekonomske fakultete (Andreja Cirman, Barbara Čater, Tomaž Čater, Matej Černe, Polona Domadenik, Ada Guštin, Marko Jakšič, Matjaž Koman, Mitja Kovač, Denis Marinšek, Janez Prašnikar, Tjaša Redek), IER (Miha Dominko) ter sodelavcev (Silva Pečarič, Petra Dragovan) in študentov z IMB programa (24. generacija, šol.l. 2016/2017). Tudi letos je delo vodil prof. dr. Prašnikar, ki je tudi programski vodja konference.

Rezultati kažejo, da četrta industrijska revolucija, podobno kot ostale tehnološke revolucije do sedaj, spreminja tako ekonomske kot tudi družbene temelje. Čeprav je četrta industrijska revolucija zelo široka, saj prinaša številne nove tehnologije, pa jo najbolj zaznamuje hitra robotizacija proizvodnje, ki je očitna predvsem v obdobju po krizi. Trenutno se v proizvodnji v svetu uporablja že skoraj 1,8 milijonov robotov; še leta 2007 jih je bilo le milijon. Čeprav roboti pospešeno vstopajo v vse sfere našega življenja, pa so za zdaj najbolj razširjeni v proizvodnji, okoli 86 odstotkov vseh se uporablja v predelovalnih dejavnostih. Najbolj robotizirana je avtomobilska industrija, kjer se uporablja okoli 40 odstotkov vseh robotov, sledijo še elektro, kovinska in kemična industrija. Največ robotov je sicer v Aziji, po skupnem številu od leta 2016 vodi Kitajska, medtem ko po številu robotov na 10 tisoč zaposlenih v predelovalnih dejavnostih vodi Koreja s 631 roboti na 10 tisoč zaposlenih, Nemčija in Japonska jih imata okoli 300. Slovenija je  137 roboti po številu robotov na 10 tisoč zaposlenih šestnajsta na svetu.

Podjetja so glavno gonilo robotizacije. Njihova uporaba hitro narašča zaradi velikega števila dejavnikov, tako dejavnikov potiska kot potega. Med njimi najbolj izstopajo želja po učinkovitosti in kvaliteti, konkurenčni pritiski, stroškovni motivi, zanimivo pa je tudi, da se med razlogi pojavi med analiziranimi podjetji tudi pomanjkanje delovne sile. Ravno roboti naj bi namreč predstavljali substitut za delavce in tako negativno vplivali na zaposlenost, povečevali naj bi neenakost. Vendar pa rezultati kažejo, da je prehitro posploševanje lahko napačno in da v Evropi ne veljajo iste zakonitosti, kot so jih našli v ZDA. Pogosto pride namreč do komplementarnosti med delom in roboti, skupaj z robotizacijo narašča namreč tudi zaposlenost. Tako so lahko roboti učinkovita pomoč pri reševanju problemov s pomanjkanjem delavcev, do katerega prihaja, še bolj pa bo izrazito v prihodnosti.

Seveda na trgu dela določene posledice bodo, prišlo bo do prestrukturiranja, pojavljali se bodo novi in izumirali nekateri od sedanjih poklicev. Zato bo izjemno pomembno, da bo država pravočasno in učinkovito podprla spremembe z ustreznimi ukrepi v procesu izobraževanja in vseživljenjskega učenja, pa tudi s pomočjo politik redistribucije. Hkrati pa (kot kažejo rezultati Danske) je pomembno podpreti razvoj robotike v podjetjih zaradi povečevanja gospodarske rasti, rasti dodane vrednosti, ki omogoča tudi višje dohodke in državo blaginje.

Prezentacijo rezultatov so smiselno dopolnile tudi diskusije z gosti in okrogla miza z managerji.

Avtor fotografij je: Jernej Lasič


Image gallery:

Publish your comment:


Twitter: efljubljana