EF » EFnet » Novice » Velika okrogla miza o managementu in izzivih vodenja s plenarnimi gosti na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

Velika okrogla miza o managementu in izzivih vodenja s plenarnimi gosti na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

07.12.2017

Iskrena zahvala gostom iz poslovne prakse – plenarni gostji, izvršni predsednici uprave Tatjani Juriševič, Kompas, d. d., plenarni gostji direktorici ekološke mlekarne Krepko, Sandri Turnšek, plenarni gostji Tajdi Sobočan, mag. posl. ved, občina Dol pri Ljubljani, plenarnemu gostu mag. Marku Kalinu, BTC d.d. ter gostom velike okrogle mize o managementu – mag. Eleni Funa, Triglav zdravstvena zavarovalnica, mag. Manci Jakopič, Lumulabs, Eleni Jokanović, mag. posl. ved., Avant Car in Avant2Go, Sandri Jokanović, mag. posl. ved, SKB Banka, mag. Živi Juriševič, Novo Nordisk, mag. Jelici Lazarevič Lajovic, HR managerka leta 2017, Iskratel, Klemenu Šalamonu, univ. dipl. ekon, Generali d. d., ter izvršnemu managerju mag. Primožu Zupanu, mBills – našim študentom in vsem nam ste podarili veliko zakladnico predragocenih izkušenj in priporočil, ki bodo bogatile učno snov, za študente, glede na 98 % strinjanje v izvedeni elektronski aplikaciji Kahoot, da pomeni učenje od vas, iz neposredne prakse prek interaktivnih diskusijskih modulov, eno najpomembnejših učnih izkušenj.

Srečanje z gosti iz poslovne prakse je potekalo v okviru modula z gosti pri predmetih Temelji managemetna, Temelji managementa in organizacije, Napredni managemnet ter Management (Engl) v okviru pedagoškega tima prof. dr. Vlada Dimovskega, izr. prof. dr. Sandre Penger, doc. dr. Judite Peterlin in asist. dr. Barbare Grah. Gosti so z našimi študenti delili svoje dragocene izkušnje iz gospodarstva s posebnim poudarkom na izzivih vodenja, motivacije, komunikacije, nagrajevanja, timskega dela, naprednih pristopih vodenja v dobi inovativnosti ter dobrih poslovnih praksah z vidika posebnosti panog, kjer delujejo, s priporočili za naše študente – bodoče mlade managerje in managerke.

»Vodja je kot svetilnik za vse sodelavce, potreben je posluh za vsakega človeka. Pomembno je, da delamo to, kar govorimo,« je nagovorila študente predsednica uprave Kompasa, d. d., ga. Tatjana Juriševič, ki pri svojem delu in sodelavci izpostavi pomen vztrajnosti, direktnosti, odprtosti in preciznosti ter dodala: »Samoiniciativnost, motivacija v kombinaciji z dobro podlago te pripelje daleč.« Direktorica mlekarne Krepko, ga. Sandra Turnšek, je izpostavila, da je pomembno prepoznati pravi trenutek, ko je treba odreagirati v prid svojemu podjetju in izdelku. Pri tem zagovarja stališče, da naj vsak naredi tisti del produkta, ki ga zna najbolje.

Mag. Manca Jakopič študentom predstavi karierno pot in doda: »Celo življenje moraš rasti in rasteš samo s spremembami. Moja nova kariera me je vodila v visoko tehnološko podjetje Lumulabs, kjer delujemo in se zgledujemo po poslovanju inovativnih tehnoloških podjetij, kot so Apple, Google. Kultura je sproščena, vendar pa usmerjena k rezultatom. Velik poudarek je na teambuilding-u, kjer, na primer, imamo vsak petek skupna kosila s kavo, to nikakor ni izgubljen čas.«

»Za uspeh sta potrebna strast in pogum. Izgoriš samo, če delaš nekaj, v čemer ne najdeš strasti in smisla,« je študentom strnila priporočilo kadrovska managerka leta 2017, mag Jelica Lazarevič Lajovic in dodala: »Če vejamo vase, če verjamemo v ljudi okoli sebe, predvsem, če si upamo, zmoremo res veliko. Mera poguma mora temeljiti na znanju in izkušanj«.

Mag. Primož Zupan je študente nagovoril s priporočili: »Ko si izbereš tim, si zberi ljudi, ki te dopolnjujejo na tvojih šibkih področjih.« ter podal svojo misel, da naj se ne bojijo napak, ali padcev »Bolje pasti 50x po 1 meter kot pa 1x 50 metrov« in iskreno študentom sklenil: »Vsak človek je koristen za družbo in lahko doprinese družbi, vsak človek je vreden spoštovanja in vsako delo šteje, ob tem pa seveda ni smiselno opravljati neko delo, če v njem ne čutimo strasti. Ko sem bil v bolnici, v prvem letniku študija, po hudi prometni nesreči, sem v tistem času veliko razmišljal in sklenil, da bom od takrat naprej izkoristil vsak dan, ki ga ima na razpolago in vsako priložnost, ki se pojavi, pa naj bo moja, ali priložnost nekoga drugega, da bom pomagal, kolikor bom lahko, saj ne vemo, kolikor časa imamo odmerjenega. In čas, ki ga imamo, moramo izkoristi, da delamo dobro.«

»Farmacija je področje, ki je zelo natančno regulirano. Potrebno in pomembno je veliko znanja, hitrost, dinamičnost, iznajdljivost, a, kar je v farmaciji najpomembneje, pri tem nikoli ne smemo delati kompromisov na račun etike in kvalitete!« je študentom predstavila vlogo dela v farmacevtski panogi mag. Živa Juriševič.

Elena Jokanovič, mag. posl. ved je študentom na vprašanje o timskem delu priporočila: »Že med študijem se učimo timskega dela, mi smo sodelovali prek Skype-a. Timsko delo je posebej ključno v službi, zavedati se moramo, da pri timskem delu ne vela načelo »to je moje področje, jaz sem v svoji škatlici«, ampak si moramo med seboj pomagati in iti izven sebe, saj so dobri odnosi v službi tisto, kar je prva točka, da greš z nasmehom v službo. Da dobro deluješ, potrebuješ tim.«

Sandra Jokanović, mag. posl. ved. poudari pomembnost timskega dela: »S sestro dvojčico Eleno sva bili »sošolki« od vrtca do magisterija in sem navajena kompromisov, pomeni, da razdeliš kar imaš. Tako sem imela podobne situacije tudi v službi, ker sodelavec, ko je potreboval pomoč in namesto, da bi šla domov ob 16h, sodelavec pa ob 20h, sva prek timskega dela šla oba ob 18h, ker sva si razdelila delo.«

Mag. Elena Funa je študentom priporočila: »Rada delam stvari s srcem, pri svojem delu, glede na moje delovne izkušnje v podjetjih, se rada poglobim v zadevo in mi je pri delu največji izziv, ali bi se dalo določeno delo izboljšati in kako.«

»Stvari je potrebno zaključiti od začetka do konca in se potem ukvarjati z drugimi stvarmi,« je strnil Klemen Šalamon, univ. dipl. ekon. »Priporočam vam, da, če le imate možnost, da greste v tujino, ker dobite širino v smislu svoje mreže in kot drugo je v življenju zelo pomembno mreženje. Zato začnite čim prej z mreženjem, kar je še posebej ključno, če delate na razvojnem področju in področju digitalizacije«.

Gostom se iskreno zahvaljujemo za bogata priporočila, obisk na fakulteti ter jim želimo veliko uspehov še naprej na prev vseh področjih ter srečno 2018.

Zapisala: izr. prof. dr. Sandra Penger

Dne, 6. 12. 2017


Image gallery:

Publish your comment:


Twitter: efljubljana