EF » EFnet » Novice » Otvoritev razstave – Nivea Kofol – »Vez matere z otrokom«

Otvoritev razstave – Nivea Kofol – »Vez matere z otrokom«

04.01.2018

V mesecu januarju se v Galeriji Ekonomske fakultete z razstavo, poimenovano »Vez matere z otrokom«, predstavlja umetnica Nivea Kofol.

»Mati z otrokom je eksistencialna bitnost, ki se jo zave človek na začetku svojega samozavedanja. Pomeni ohranjanje, razplod in razvoj človeške vrste. Zato to bitnost človek povzdigne na raven božanskega, v samo središče svoje eksistence.

V zahodnih civilizacijah človeške skupnosti je bil kult matere simbol rodovitnosti in žene najvišjega božanstva in matere božjega otroka. Tako pojmovanje so med starejšimi civilizacijami najbolj razvili in povzdignili stari Egipčani v liku boginje Izide, žene boga Ozirisa in matere iz njunega zakona rojenega boga Hora.

Novo poglavje pojmovanja in poveličevanja tega razmerja je prineslo krščanstvo s podobo matere Marije z detetom Jezusom. Vsa krščanska civilizacija temelji na tem izročilu, ki je zapisano v temeljnih tekstih krščanske vere in je bilo skozi zgodovino upodabljano v vseh upodabljajočih umetnostih.

Po mnenju največjih likovnih strokovnjakov je dosegel višek v renesansi. Kdo ne pozna Leonardovega Marijinega oznanjenja, ali njegovih slik z Marijo, Ano in Jezusom, pa Michelangelove Pieta in Rafaelovih Madon z Jezusom? Tudi baročna umetnost je sledila tej ikonografiji.

In čeprav se je od razsvetljenstva civilizacija usmerjala vse bolj sekularno in se ni posvečala toliko Mariji in Jezusu, pa vseeno prikazuje mater z otrokom, marsikdaj prav v visokem etičnem in skoraj religioznem smislu. Motiv matere z otrokom je uporabljan za buditev pozitivnih občutij, nežnosti, čustvenosti in socialne prizadetosti.

Tudi  številni moderni slovenski likovni umetniki upodabljajo matere z otrokom. Temu motivu se je posvetila tudi naša današnja umetnica Nivea Kofol in skulpture ustvarila v različnih materialih od voska, žgane in glazirane gline do kamna in brona. Danes lahko te impresivne plastike občudujete in se priklonite njenemu delu.«

Janko Prunk

Otvoritev razstave je bila 9. januarja 2018 na Ekonomski fakulteti. 

 


Image gallery:

Publish your comment: