EF » EFnet » Novice » Pop-up knjižnica

Pop-up knjižnica

02.01.2018, ,

Začel se je nov semester, zato so knjižničarji dežurali. Za hiter preklop za nove študijske obveznosti ali če so študenti potrebovali kick-off za pisanje zaključnega dela so bili na voljo med Malo in Veliko dvorano pri modrem sodu.

Študenti so imeli priložnost vprašati vse, kar jih je zanimalo o delovanju knjižnice, dostopu do baz od doma, kaj sta DiKUL in Mrežnik, o novih rezervacijah računalnikov za Bloomberg, Eikon in Amadeus, dostopu do FitchConnect, lahko se tudi vpišete v knjižnico, ipd.

Če ste jih zgrešili, jih še vedno lahko najdete v knjižnici.

moder-sod

 


Image gallery:

Related news

Publish your comment: