EF » EFnet » Novice » Četrti ekonometrični seminar

Četrti ekonometrični seminar

20.02.2018

Sporočamo, da je četrti ekonometrični seminar potekal v četrtek, 1.3. 2018 s predavanjem oz. seminarjem prof. dr. Liljane Ferbar Tratar, redne profesorice na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, na temo modeliranja (in napovedovanja) s pomočjo časovnih vrst: metod Holt-Wintersa. Več informacij najdete na krovni spletni strani seminarja, navedeni zgoraj.

Na seminarju so predstavili potrebne korake pred napovedovanjem ter potrebno analizo časovne vrste za odkrivanje morebitnega trenda oziroma sezonskih variacij. S pomočjo napak napovedovanja (MAE, MSE, MAPE in  U-statistike) bomo lahko metode napovedovanja med seboj tudi primerjali. Predstavili so različne metode eksponentnega glajenja za različne tipe podatkov: enostavno eksponentno glajenje za časovne vrste brez trenda in brez sezonskosti, Holt-ovo metodo za časovne vrste s trendom in brez sezonskosti ter multiplikativno oziroma aditivno Holt-Wintersovo metodo ter njene nadgradnje za časovne vrste s trendom in sezonskimi variacijami.

Študentje in sodelavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, povezani v Gibanje za ekonomsko pluralnost (GEP), organiziramo prvi neformalni ekonometrični seminar doslej pri nas: http://gibanjezaekonomskopluralnost.weebly.com/reading-seminar.html.

 


Publish your comment: