EF » EFnet » Novice » Doktorska disertacija asist. Tanje Istenič, mag. ekon. ved: “Računi nacionalnih transferjev za analizo ekonomske odvisnosti skozi življenjski cikel”

Doktorska disertacija asist. Tanje Istenič, mag. ekon. ved: “Računi nacionalnih transferjev za analizo ekonomske odvisnosti skozi življenjski cikel”

07.02.2018

Članica Katedre za matematiko, statistiko in operacijske raziskave, asist. Tanja Istenič, mag. ekon. ved, je v ponedeljek, 29. januarja 2018, pred komisijo v sestavi prof. dr. Alexia Fürnkranz-Prskawetz z dunajskega Inštituta za demografijo pri Avstrijski akademiji znanosti, prof. dr. Irena Ograjenšek in prof. dr. Tjaša Redek (predsednica), uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom “Računi nacionalnih transferjev za analizo ekonomske odvisnosti skozi življenjski cikel”, ki jo je pripravila pod mentorstvom prof. dr. Jožeta Sambta.

Disertacijo, katere metodološki okvir predstavljajo računi nacionalnih transferjev (angl. National Transfer Accounts – NTA) in računi nacionalnih transferjev časa (angl. National Time Transfer Accounts – NTTA), med drugim odlikujejo nov pristop k merjenju razlik v ekonomski odvisnosti med spoloma, analiza tridesetletne časovne vrste podatkov za Slovenijo ter kompleksne meddržavne primerjave. Rezultati analiz kažejo, da je razlika med spoloma v delovnem dohodku prisotna v vseh starostnih razredih (ženske zaslužijo manj kot moški), medtem ko je razlika v potrošnji med spoloma očitna predvsem v času materinstva, ko ženske porabijo več kot moški. Ženske so tako ekonomsko odvisne daljše obdobje življenjskega cikla kot moški.

 

 

 

 


Image gallery:

Publish your comment:


Twitter: efljubljana