EF » EFnet » Novice » Gostujoče predavanje – Poslovni procesi v dobi digitalizacije

Gostujoče predavanje – Poslovni procesi v dobi digitalizacije

28.03.2018

Raziskovalna področja managementa poslovnih procesov (BPM) postajajo vedno bolj zapletena zaradi pojava novih tehnologij in standardov. Namen tega predavanja je bilo osvetliti jedro BPM discipline in predstaviti, kako se BPM sooča s sodobnimi izzivi. Poseben poudarek je bil namenjen prenavljanju procesov, izvajanju procesov s CMMN (Case Management Model and Notation) in DMN (Decision Model and Notation), analizi možnosti z uporabo procesnega rudarjenja in predstavitev BPM kot organizacijske sposobnosti.

Jan Mendling je redni profesor na Inštitutu za poslovno informatiko na Wirtschaftsuniversität Wien (WU Dunaj), Avstrija. Objavil je več kot 300 znanstvenih člankov, med drugim o BPM in informacijskih sistemih. Je član uredniškega odbora petih mednarodnih revij, član upravnega odbora avstrijskega društva za management procesov (Austrian Society for Process Management, http://prozesse.at), eden od ustanoviteljev združenja Berlin BPM Community of Practice (http: // www .bpmb.de), organizator številnih akademskih dogodkov na temo procesnega managementa in član skupine IEEE za procesno rudarjenje. Skupaj s sodelavci Marlon Dumas, Marcello La Rosa in Hajo Reijersom je soustvarjalec široko uporabljene knjige Fundamentals of Business Process Managment.

Dogodek je potekal v angleščini, in sicer v sredo, 28. marca 2018 na Ekonomski fakulteti. 


Image gallery:

Publish your comment: