EF » EFnet » EFnews » V družbi najboljših o financiranju slovenskega športa

V družbi najboljših o financiranju slovenskega športa

09.03.2018

Mednarodni dan žena, 8. marec, beleži dosežke in enakopravnost žensk, na Ekonomski fakulteti (EF) pa nosi še dodatni pomen. Na ta dan namreč naša ”dama” obeležuje rojstni dan, letos že dvainsedemdesetega. Ob tej slovesnosti smo se v imenu fakultete zahvalili vsem sodelavcem in poslovnim partnerjem, ki z nami že vrsto let gradijo uspešne zgodbe. Okrogla miza, ki simbolizira odprtost, dialog in konstruktivne kritike – vrednote, ki so gradniki fakultete, je bila naslovljena ”Izzivi financiranja slovenskega športa”.

Športni in poslovni svet sta veliko bolj povezana, kot se morda zdi na prvi pogled. Pri obeh so potrebni jasen cilj, zagnanost, trud in skupinsko delo, ki privede do vidnih dosežkov. Dekanja EF, prof. dr. Metka Tekavčič, je ob tem poudarila, da je sodelovanje s poslovnim svetom in strokovno javnostjo ključnega pomena, saj nam daje ”zagnanost, ki je potrebna, da dosežemo več, kot kdaj mislimo, da lahko zmoremo”.

Uvodno besedo k razpravi o financiranju slovenskega športa je podala ministrica za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Maja Makovec Brenčič. Ob pogledu na dosežke slovenskega športa lahko vidimo, da je šport del slovenskega DNK in da so prav športniki tisti ključni nosilci vrednot v svetu ter vzorniki mnogim mladim, ob tem pa je pomembna podpora podjetij in institucij. ”Letos smo povečali vire za financiranje športnih dejavnosti in zavedamo se, da je teh virov potrebno še več, saj je šport gibalo naroda in njegova ključna podstat.”

Okroglo mizo je vodil in povezoval Igor Evgen Bergant, nekdanji športni novinar RTV Slovenija, ki je sodelujoče pozval k razpravi o sončnih in temnih plateh vloge financ v športu. Gostje so bili složni v tem, da virov za financiranje nikoli ne bo toliko, da jih ne bi moglo biti še več, ampak da je obstoječe načine financiranja možno reorganizirati in jih uporabiti učinkoviteje.

Dr. Janez Kocijančič, predsednik Evropskih olimpijskih komitejev, je izpostavil pluralizem virov financiranja, torej sodelovanje javnega in zasebnega sektorja v podpori športu. ”Če hočemo živeti v nekem športnem svetu, kjer ima naš narod globalne ambicije, moramo biti sposobni živeti v skladu s časom in razmerami, za kar je treba narediti celo vrsto kompromisov, da preživimo.”

”(Ne)sreča Slovenije je, da imamo zelo uspešne posameznike v celi vrsti športov. Vreča financiranja pa je ob tem relativno majhna in iz te iste vreče jé vedno več lačnih ust,” je ob zavedanju pomena športa in neverjetnih rezultatov slovenskih športnikov opozoril Enzo Smrekar, predsednik Smučarske zveze Slovenije.

Zato je še kako ključna vloga sponzorjev in donatorjev, v imenu katerih je govorila mag. Vojka Ravbar, članica izvršnega odbora OKS in predstavnica sponzorjev. Odločitev za sofinanciranje je zavestna in pooseblja enake vrednote športa in poslovnega sveta. ”Potrebno je odgovorno lastništvo [podjetij]. To pomeni tudi odgovornost do okolja, v katerem podjetje deluje.”

Potrebo po večji naklonjenosti športu, ne samo kadar osvajamo medalje, ampak tudi takrat, ko se razdeljujejo sredstva, je izpostavila Tjaša Andree Prosenc, članica izvršnega odbora OKS in svetovnega predsedstva ICAS. ”Razumem, da ni sredstev, ampak so izhodi. Gre za ureditev davčnega sistema, iz naslova katerega bi lahko športniki pridobili več sredstev.”

Potrebno prestrukturiranje kriterijev deljenja sredstev je poudaril tudi prof. dr. Edvard Kolar, predsednik uprave Športne loterije d. d., ki zagovarja dinamični sistem razdeljevanja financ. ”Model mora spodbujati delitev javnih sredstev, ki je odvisna od učinkov posamezne športne panoge. To bi pomenilo, da lahko določena športna organizacija vsako leto pade v drugo skupino, ker drugače izpolnjuje kriterije uspešnosti, razširjenosti, nacionalnega pomena, mednarodne konkurenčnosti ipd.”

Po besedah mag. Radenka Mijatovića, predsednika Nogometne zveze Slovenije, pa je ”pomembna vloga države tudi v ustvarjanju infrastrukture, na kateri lahko mladi izvajajo športne dejavnosti, in vlaganju v kadre za delo z mladimi.”

O izzivih, ki jih prinaša tudi ohranitev športnikov v Sloveniji, pa je spregovoril Matej Erjavec, predsednik Košarkarske zveze Slovenije. ”Zadržati fante in dekleta v Sloveniji je problem, saj jih veliko stremi k igranju v tujini in tja dejansko tudi odhajajo. Zato pada kvaliteta naših klubov in se težko primerjamo z mednarodnim prostorom. Vseeno pa obstajajo načini, da se s tem problemom uspešno soočimo tudi v Sloveniji.”

Odkrit dialog in konstruktivna kritika, ki sta bili prisotni na tokratni okrogli mizi, sta zagotovo gonilni sili napredka na vseh področjih, tako v športu kot tudi v poslovnem svetu. Skupne zakonitosti in vrednote, ki vladajo v teh in drugih sferah in so jih izpostavili gostje okrogle mize, pa so lahko dale novo perspektivo tudi občinstvu, ki se s športom ukvarja le rekreativno.

Iva Drvarič, Efnews

efnewskvadrat


Image gallery:

Publish your comment:


Twitter: efljubljana