EF » EFnet » Novice » Ministrica za finance na Ekonomski fakulteti predavala o učinkovitih ukrepih politike in prihodnjih izzivih rasti v Sloveniji

Ministrica za finance na Ekonomski fakulteti predavala o učinkovitih ukrepih politike in prihodnjih izzivih rasti v Sloveniji

27.03.2018

Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani je obiskala ministrica za finance, mag. Mateja Vraničar Erman. Ministrico je sprejela dekanja, prof. dr. Metka Tekavčič in poudarila pomen sodelovanja z gosti iz prakse v študijskem procesu naše fakultete in pomembnosti prenosa znanja in izkušenj na mlajše generacije.

Predavanja z naslovom »Slovenija: doseženi napredek in prihodnji izzivi« so se udeležili številni profesorji in študenti študijskih programov FELU MBA in IMB, ki so imeli priložnost razpravljati z ministrico o različnih vprašanjih in vidikih makroekonomske politike.

V svojem predavanju je ministrica Vraničar Ermanova predstavila dogodke, ki so se odvijali že pred krizo in so jim nato sledili vladni strateški ukrepi za zagotavljanje makroekonomske stabilnosti in rasti Slovenije.

Po mnenju ministrice sta bila za odziv Slovenije na krizo značilna dva glavna elementa: prvič, Slovenija se je na bančno krizo odzvala z zamudo in, drugič, prociklične odločitve oblasti tik pred glavnim zadetkom krize so povzročile neugoden razvoj v javnem sektorju na odhodkovni in prihodkovni strani. Poleg tega pa je zmanjšanje javnih odhodkov leta 2012 povzročilo strm padec rasti BDP. »Ko so časi dobri, ne moremo jasno videti posledic nekaterih dejanj, šele ko udari kriza, pa lahko ugotovimo, ali imamo trden vir javnih prihodkov in stabilne napovedi odhodkov,« je povedala finančna ministrica.

Po kriznih letih je slovenska vlada makroekonomsko stabilnost in rast poskušala zagotoviti z različnimi ukrepi politike. Po letu 2013 je država doživela stabilizacijo bančnega sektorja in dokapitalizacijo, zmanjšanje administrativnih bremen, davčno prestrukturiranje, izboljšanje poslovnega okolja in povečanje naložb v javnem sektorju. »Stabilizacija in dokapitalizacija, skupaj s sistemskimi spremembami v bančni regulaciji,« je dodala, »sta povzročili, da je bančni sistem trdnejši in se bolje odziva na prihodnje spremembe v gospodarstvu, ne da bi pri tem porabljal javna sredstva v tolikšni meri, kot se je to dogajalo v preteklosti

Vlada se trenutno osredotoča na postopno fiskalno konsolidacijo z zagotavljanjem stabilnih prihodkov in zmerne rasti odhodkov. Med kratkoročnimi izzivi, o katerih je govorila ministrica, so tudi ideje o novi nefiskalno nevtralni davčni reformi, nevzdržni dvigi plač v javnem sektorju, sprejetje zakonodajnih predlogov, ki povečujejo odhodke, ter nezadostna pripravljenost  državnih javnih financ za obvladovanje naslednjega preobrata v gospodarskem ciklu.

Ministrica Vraničar Ermanova je poudarila, da za nefiskalno nevtralno davčno reformo, ki jo veliko politikov zagovarja, ni še primeren čas. »Če zgolj znižujemo davke, ne da bi ob tem znižali tudi odhodke, smo na poti do nove polomije, kajti kriza se bo ponovila, le da bo tokrat hujša,” je utemeljila svoj pogled. Poleg tega je ministrica mnenja, da zvišanje plač v javnem sektorju, kot ga predlagajo sindikati, ni vzdržno ter da država potrebuje zmerna zvišanja, kot si jih lahko privošči glede na svojo gospodarsko moč. »Tudi če te odhodke financiramo danes, bodo v obdobju krize, ki bo zagotovo nastopilo, znižanja socialnih transferjev, plač in pokojnin precej bolj drastična.«

Na koncu je ministrica Vraničar Ermanova zaključila, da je vzdržno povečanje rasti in produktivnosti mogoče zagotoviti le z nadaljnjimi izboljšavami v slovenskem poslovnem okolju, z uravnoteženjem rezultatov izobraževalnega sistema s potrebami gospodarstva, s pametno uporabo evropskih sredstev in domačih naložbenih priložnosti ter, nazadnje, s spodbujanjem kakovosti izobraževanja, inovativnosti in odprtega trga dela.

Bruna Ignac


Image gallery:

Publish your comment: