EF » EFnet » Novice » Nova številka revije Izzivi managementu

Nova številka revije Izzivi managementu

29.03.2018

Izšla je nova številka revije Izzivi managementu, ki jo izdaja Društvo slovenska akademija za management. Dosegljiva je na naslednji povezavi.

Tokratna številka revije Izzivi managementu ponovno prinaša več kot zanimive in zelo aktualne prispevke s področja managementa v našem prostoru. V pričujoči številki predstavljamo izsledke naslednjih študij. Ugotavljamo, kakšna je nagnjenost  managerjev do alternativnih načinov interpretiranja izračunanih številk (na primer kazalcev poslovanja), ki jih omenjeni uporabljajo v procesu poslovnega odločanja. Predstavljamo pomembnost vsakodnevnega sledenja avtentičnemu stilu vodenja v procesu razvoja inovativnosti, s primerom dobre prakse v podjetju Dewesoft. Ugotavljamo, kako vpliva sposobnost za konflikt na zadovoljstvo pri delu in na medosebne odnose. Obravnavamo tudikoncept produktivnosti zaposlenih, s predstavitvijo nekaterih ključnih metod za njeno merjenje in določanje. Še posebej pa izpostavljamopomen pravilne rabe izrazov v managementu in sorodnih področjih, saj neustrezno izrazje, ki je pogosto posledica napačnega prevajanja strokovnih izrazov iz angleškega jezika, lahko vodi k dvoumnosti besedil in celo k izkrivljanju vsebine.

V reviji boste lahko prebrali tudi intervju z dr. Markom Pleškom, direktorjem podjetja Cosylab, laboratorija za kontrolne sisteme, d.d.

Za več informacij se lahko obrnete na lidija.breznik@ef.uni-lj.si.

Uredniški odbor revije vabi vse, da sodelujejo kot avtorji ter delijo svoje znanje in izkušnje.

Vabljeni!


Publish your comment: