EF » EFnet » Novice » Obisk podjetja JP Energetika v okviru Javnega holdinga Ljubljana.

Obisk podjetja JP Energetika v okviru Javnega holdinga Ljubljana.

29.03.2018

V okviru predmeta Računovodstvo javnega sektorja so v torek, 20. marca 2018, študentje z nosilko predmeta prof. dr. Metko Tekavčič, obiskali podjetje JP Energetika v okviru Javnega holdinga Ljubljana.

Študente je naprej prijazno pozdravila gospa Mira Filipič, vodja sektorja za finance in računovodstvo. Gostitelji Mira Filipič in sodelavci Brigita Ermenc, vodja računovodstva, Katarina Tomažin, svetovalka, ter samostojna strokovna sodelavca mag. Tine Kogovšek in Vida Demšar Zakrajšek so študentom v nadaljevanju najprej predstavili Javni holding Ljubljana in vanj povezana podjetja. Po kratki predstavitvi predpisov, ki urejajo poslovanje JP Energetika in tudi samo računovodenje, so spregovorili o organizaciji računovodstva in računovodenja, ki je informacijsko podprto s sistemom SAP. Kompleksnost informacijskega sistema so pojasnili na primerih oblikovanja cen, ki je bodisi povsem prepuščeno trgu, bodisi regulirano s predpisi in odločbami različnih državnih organov.


Image gallery:

Publish your comment: