EF » EFnet » Novice » Ustvarjamo odgovorno prihodnost: izobražujemo in gradimo vrednote

Ustvarjamo odgovorno prihodnost: izobražujemo in gradimo vrednote

16.03.2018

Dr. Metka Tekavčič, redna profesorica, dekanja Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (EF UL)

Zaposleni, študenti, alumni, strateški partnerji in drugi deležniki smo ambasadorji Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Odgovorni smo za uresničevanje njenega poslanstva, vizije in vrednot. V 70-letnem obdobju delovanja je generacija za generacijo soustvarjala fakultetno podobo, ki je odlična popotnica za naše prihodnje delovanje.

 1_slika dekanje


Ekonomska fakulteta je priznana izobraževalna ustanova, znana po visoki kakovosti raziskovalne dejavnosti, izobraževanja in poslovnih povezav. Ali je po vašem mnenju odgovornost pomembno vodilo razvoja fakultete?

Odgovornost je in je vedno bila sestavni del delovanja fakultete in to ni postala šele sedaj, ko se o njej govori širom sveta in ko je kot beseda postala neizogibni element pisnih izjav različnih organizacij. Vrednoti, ki sta tesno povezani z odgovornostjo – etika in integriteta -, sta glavni vodili generacij profesorjev in študentov, ki so gradile in gradijo našo akademsko skupnost v sodelovanju s poslovnimi partnerji doma in v tujini. Jasno in pogumno stališče ključnih profesorjev Ekonomske fakultete v pomembnih trenutkih našega družbenega razvoja, v mislih imam čas nekdanje Jugoslavije, je fakulteti omogočilo svobodo mišljenja in možnost sobivanja različnih teoretičnih usmeritev pod isto streho. Svobodomiselno okolje je na Ekonomski fakulteti vselej spodbujalo ustvarjalnost ter z omogočanjem polnega izkoriščanja potenciala ljudi zagotovilo odlične študijske in raziskovalne dosežke.

Izobraževalne ustanove so eden najpomembnejših elementov razvoja mladih ljudi. Kako Ekonomska fakulteta osvešča in usposablja svoje študente, da bi postali odgovorni državljani sveta?

Najpomembneje je, da izpolnimo, kar obljubljamo. Profesorji so in morajo biti zgled in vzor študentom za njihova dejanja in ravnanja. Ekonomska fakulteta je teme družbene odgovornosti vgradila v vse izobraževalne programe. Poglobljeno in odkrito se pogovarjamo med seboj in navzven in se ne izogibamo neprijetnim vprašanjem. Zavedamo se, da je fakulteta zaradi pomembnega družbenega vpliva še bolj izpostavljena budnemu očesu javnosti. Včasih se je zelo težko boriti s stereotipi in pristranskim mnenjem javnosti, ki je posledica nezadostnega poznavanja in razumevanja kompleksnih pojavov. A če ravnamo pošteno, resnica prej ali slej pride na dan. Želimo, da se naši študenti tega zavedajo. Poudarjamo pomen učenja, poglobljenega znanja, etike, integritete, preglednosti in doslednosti v ravnanju ljudi. To so bistveni elementi odgovorne družbe. Mi jih omogočamo. Odgovornost je pomembni temelj in sporočilo našega delovanja.

Ali je družbena odgovornost poslovnih in ekonomskih šol predmet tekmovanja ali sodelovanja med šolami? Kaj je po vašem mnenju dober pristop?

Tekmovanje? Ne, sploh ne. Skupaj si prizadevamo uvajati načela odgovornega izobraževanja v vse izobraževalne programe, ne le poslovne. Svetovna družba se srečuje z velikimi okoljskimi težavami in krizo vrednot. Licemerstvo prodira v vse pore družbenega življenja. To je dejstvo, s katerim se moramo soočiti. O tem se moramo pogovarjati. Poiskati moramo skupne in vzdržne rešitve za izgradnjo trajne družbe.

Kaj bo čez 10 let pomenila družbena odgovornost poslovnih šol?

Izobraževanje ozaveščenih posameznikov z visokimi etičnimi standardi, ki bodo v timih lahko uspešno soustvarjali trajnostne poslovne rešitve za potrebe prožne globalne družbe.

Kaj bi izpostavili v študijskem letu 2016/2017?

To je bilo prvo študijsko leto, v katerem je Ekonomska fakulteta delovala kot trojno akreditirana šola. Praznovali smo 70-letnico delovanja. Ponosna sem, da sem lahko izkusila duh fakultete v različnih obdobjih njenega razvoja. Današnja fakultetna skupnost izkazuje na eni strani veliko spoštovanja do njenih preteklih dosežkov in hkrati na drugi strani predanost prihodnjemu razvoju, ki ga bodo omogočile naše skupne vrednote. Ekonomska fakulteta kljub velikim pritiskom iz okolja ostaja močna inštitucija s pomembnim vplivom na poslovno in širše družbeno okolje.

Več vsebin si preberite v letnem poročilu Ekonomske fakultete – Yearly Review 2016/2017.


Image gallery:

Publish your comment: