EF » EFnet » Novice » Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je podelila nagrade in priznanja za najboljše raziskovalne članke, objavljene v letu 2016

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je podelila nagrade in priznanja za najboljše raziskovalne članke, objavljene v letu 2016

11.04.2018

Z namenom spodbujanja kakovostnega raziskovalnega dela Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, vsako leto podeli nagrade raziskovalcem za najboljše objavljene članke v preteklem koledarskem letu. Nagrade in priznanja za leto 2016 so nagrajencem v okviru Strateške znanstvenoraziskovalne in pedagoške konference podelili prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor Univerze v Ljubljani za področje znanstvenoraziskovalnega dela, prof. dr. Metka Tekavčič, dekanja Ekonomske fakultete, in izr. prof. dr. Aleš Popovič, prodekan za znanstvenoraziskovalno delo in doktorski študij na Ekonomski fakulteti.

Nagrade Ekonomske fakultete za najboljše objavljene članke v letu 2016:

Prvo nagrado je prejel izr. prof. dr. Aleš Popovič za članek:
TASSABEHJI, Rana, HACKNEY, Raymond A., POPOVIČ, Aleš. Emergent digital era governance : enacting the role of the ‘institutional entrepreneur’ in transformational change. Government information quarterly : an international journal of policies, resources, services, and practices, Apr. 2016, vol. 33, iss. 2, str. 223-236.

Drugo nagrado so prejeli:

 • Izr. prof. dr. Mateja Kos Koklič in prof. dr. Irena Vida za članek:

KOS KOKLIČ, Mateja, KUKAR-KINNEY, Monika, VIDA, Irena. Three-level mechanism of consumer digital piracy : development and cross-cultural validation. Journal of business ethics, 2016, vol. 134, iss. 1, str. 15-27.

 • Prof. dr. Polona Domadenik in prof. dr. Janez Prašnikar za članek:

DOMADENIK, Polona, PRAŠNIKAR, Janez, SVEJNAR, Jan. Political connectedness, corporate governance, and firm performance. Journal of business ethics, Dec. 2016, vol. 139, iss. 2, str. 411-428.

Priznanja EF za najboljše objavljene članke v letu 2016 so prejeli naslednji avtorji:

 • Prof. dr. Liljana Ferbar Tratar za članek:

FERBAR TRATAR, Liljana, STRMČNIK, Ervin. The comparison of Holt-Winters method and Multiple regression method : a case study. Energy, 2016, vol. 109, str. 266-276.

 • Prof. dr. Tanja Mihalič za članek:

MIHALIČ, Tanja. Sustainable-responsible tourism discourse : towards ‘responsustable’ tourism. Journal of cleaner production, Jan. 2016, vol. 111, part B, str. 461-470.

 • Prof. dr. Simon Čadež za članek:

ČADEŽ, Simon, CZERNY, Albert. Climate change mitigation strategies in carbon-intensive firms. Journal of cleaner production, Jan. 2016, vol. 112, part 5, str. 4132-4143.

 • Prof. dr. Nevenka Hrovatin in izr. prof. dr. Jelena Zorić za članek:

HROVATIN, Nevenka, DOLŠAK, Nives, ZORIĆ, Jelena. Factors impacting investments in energy efficiency and clean technologies : empirical evidence from Slovenian manufacturing firms. Journal of cleaner production, 2016, vol. 127, str. 475-486.

 • Dr. Mitja Štiglic in prof. dr. Miro Gradišar za članek:

ŠTIGLIC, Mitja, AGATZ, Niels, SAVELSBERGH, Martin, GRADIŠAR, Miro. Making dynamic ride-sharing work : the impact of driver and rider flexibility. Transportation research : an international journal. Part E, Logistics and transportation review, Jul. 2016, vol. 91, str. 190-207.

 • Izr. prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar, izr. prof. dr. Matjaž Koman in prof. dr. Tanja Mihalič za članek:

KNEŽEVIĆ CVELBAR, Ljubica, DWYER, Larry, KOMAN, Matjaž, MIHALIČ, Tanja. Drivers of destination competitiveness in tourism: a global investigation. Journal of travel research, Dec. 2016, vol. 55, iss. 8, str. 1041-1050.

 • Izr. prof. dr. Aleš Popovič za članek:

PETERS, Twan, IŞIK, Öykü, TONA, Olgerta, POPOVIČ, Aleš. How system quality influences mobile BI use : the mediating role of engagement. International journal of information management, Oct. 2016, vol. 36, no. 5, str. 773-783.

 • Dr. Rok Spruk in izr. prof. dr. Aleksandar Kešeljević za članek:

SPRUK, Rok, KEŠELJEVIĆ, Aleksandar. Institutional origins of subjective well-being : estimating the effects of economic freedom on national happiness. Journal of happiness studies,  Apr. 2016,vol. 17, iss. 2, str. 659-712.

 • Prof. dr. Liljana Ferbar Tratar, dr. Blaž Mojškerc in dr. Aleš Toman za članek:

FERBAR TRATAR, Liljana, MOJŠKERC, Blaž, TOMAN, Aleš. Demand forecasting with four-parameter exponential smoothing. International journal of production economics, Nov. 2016, Vol. 181, part A, str. 162-173.

Nagrajencem čestitamo!


Image gallery:

Publish your comment: