EF » EFnet » Gostovanja » Gostja pri predmetu Stroškovno računovodstvo

Gostja pri predmetu Stroškovno računovodstvo

19.04.2018

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo v 3. letniku dodiplomskega študija – računovodska smer (UPEŠ in VPŠ), ki ga izvaja mag. Aleksander Igličar, je v torek, 17. aprila 2018, predavala gostja iz prakse Ana Pogačnik, direktorica računovodskega podjetja Infinia.

V predavanju z naslovom Spremljanje stroškov v proizvodnem podjetju Iskra Mehanizmi je predstavila spremljanje neposrednih in posrednih stroškov proizvodov v izbranem proizvodnem podjetju, kjer računovodski servis Infinia izvaja celotno računovodsko spremljanje poslovanja. Spremljanje neposrednih stroškov materiala, dela in storitev z vidika proizvodov ter posrednih proizvajalnih in neproizvajalnih stroškov je predstavila tako s knjigovodskega vidika, kot tudi z vidika poslovodskega načrtovanja in obvladovanja (kontrolinga) stroškov.

Podjetje Iskra Mehanizmi iz Lipnice pri Kropi je razvojni dobavitelj posameznih proizvodov za Philips, posameznih sestavnih delov za avtomobilsko industrijo in drugih elektro-mehanskih proizvodov.  Gospa Ana Pogačnik je na začetku predavanja pokazala tudi zanimiv video prikaz poslovanja podjetja.


Image gallery:

Publish your comment: