EF » EFnet » Gostovanja » Gostje iz prakse pri predmetu Računovodstvo javnega sektorja

Gostje iz prakse pri predmetu Računovodstvo javnega sektorja

19.04.2018

Študentje podiplomskega programa Računovodstvo in revizija so končali s predmetom Računovodstvo javnega sektorja (nosilki prof. dr. Metka Tekavčič in doc. dr. Barbara Mörec), pri katerem so predavanja profesorjev Ekonomske fakultete prepletali z izkušnjami strokovnjakov iz prakse tega zelo kompleksnega področja.

  • V torek, 27. februarja 2018, jih je najprej obiskal g. Samo Jereb, univ. dipl. ekon.član Evropskega računskega sodišča, ki je študentom predstavil predpise, organizacijo ter revizijske pristojnosti Računskega sodišča, seznanil pa jih je tudi z revizijskim postopkom ter s cilji revizije.
  • Ob predavanju mag. Dragice Lipnik, preizkušene državne notranje revizorke, ki je zaposlena na Uradu za nadzor proračuna, so se študentje aktivno vključili v razpravo o preprečevanju tveganj z dobro vzpostavljenim sistemom notranjih kontrol. Tema predavanja, ki je potekalo v četrtek, 22. marca 2018, je bila notranji nadzor porabe sredstev pri proračunskih uporabnikih v primerjavi s proračunsko inšpekcijo in revidiranjem Računskega sodišča.
  • V četrtek, 29. marca 2018, je dr. Jasna Ida Zafred iz Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna študentom spregovorila o vsebini IPSAS – Mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor in z njimi prediskutirala stanje na področju njihovega uvajanja v Sloveniji.
  • Kot zadnji sta jih v sredo, 4. aprila 2018, obiskali še gospa Milena Bremšakgeneralna direktorica Direktorata za javno računovodstvo ter mag. Sanja Štumberger Kovačič iz Službe za informacijske tehnologije in storitve, ki sta študentom predstavili MFERAC, enotni računovodski sistem, ki ga uporabljajo slovenski državni organi.

Publish your comment: