EF » EFnet » Gostovanja » Pri predmetu Stroškovno računovodstvo predaval mag. Iztok Pustatičnik, vodja strateških projektov v Skupini Gorenje

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo predaval mag. Iztok Pustatičnik, vodja strateških projektov v Skupini Gorenje

18.05.2018

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo v 3. letniku dodiplomskega študija – računovodska smer (UPEŠ in VPŠ), ki ga izvaja mag. Aleksander Igličar, je v torek, 15. maja 2018, predaval gost iz prakse mag. Iztok Pustatičnik, vodja strateških projektov v Skupini Gorenje.

V predavanju z naslovom Obračun stroškovne cene proizvodov v okviru Skupine Gorenje je podrobneje predstavil posamezne postavke ugotavljanja stroškovne cene proizvodov ter njihovega računovodskega spremljanja in nadziranja. Gorenje je v zadnjih letih, skladno s preoblikovanjem, sistem spremljanja stroškov in dobičkonosnosti usmerilo na spremljanje stroškov in dobičkonosnosti po posameznih blagovnih znamkah, blagovnih skupinah in posameznih šifrah prodajnih proizvodov.

Za obračun proizvodnje je ključna načrtovana stroškovna cena proizvodov, ki je vzpostavljena v začetku poslovnega leta in se med letom praviloma ne spreminja. Načrtovana stroškovna cena služi za obračun proizvodnje, ob obdobnih poročilih pa se ugotavljajo odmiki od načrtovanih cen. Glede na kompleksnost programa v Skupini Gorenje se načrtovane stroškovne cene določijo za več kot 5.000 končnih proizvodov, v katerih je preko 20.000 različnih postavk materiala.

V uvodnem delu predavanja je mag. Iztok Pustatičnik predstavil tudi poslovanje Skupine Gorenje v letu 2017 in načrt poslovanja do leta 2020. Skupina Gorenje proizvaja aparate bele tehnike za gospodinjstva, ki jih prodaja po vsem svetu. Je eno največjih slovenskih proizvajalnih podjetjih, ki proizvaja na štirih večjih proizvodnih lokacijah: Slovenija, Srbija, Češka in Nizozemska.

Mag. Iztok Pustatičnik je podal tudi osnovne informacije o poteku pregleda poslovanja Gorenja s strani potencialnih strateških partnerjev, ki je potekalo od marca do začetka maja 2018.


Publish your comment: