EF » EFnet » Novice » Prof. dr. Janez Prašnikar in dekanja prof. dr. Metka Tekavčič sodelovala na 13. mednarodnem simpoziju o korporativnem upravljanju

Prof. dr. Janez Prašnikar in dekanja prof. dr. Metka Tekavčič sodelovala na 13. mednarodnem simpoziju o korporativnem upravljanju

23.05.2018

V dneh od 16. do 18. maja 2018 je v Banji Vručici, Teslić (BiH) v organizaciji Ekonomske fakultete v Banja Luki (BiH) in Saveza računovođa i revizora Republike Srpske potekal 13. mednarodni simpozij o korporativnem upravljanju. Letošnji simpozij je imel naslov »The Digital Economy – driver of future economic growth«. V organizacijskem odboru simpozija je sodeloval tudi prof. dr. Janez Prašnikar z Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki je bil nosilec letošnjega programa. Sodelovanje med Ekonomsko fakulteto v Ljubljani in Ekonomsko fakulteto v Banja Luki poteka na osnovi sporazuma o sodelovanju, ki vključuje tudi prenos znanja. Organizatorji so ob simpoziju izdali zbornik, v katerem je 25 prispevkov, od tega sedem, ki so jih napisali sodelavci z Ekonomske fakultete v Ljubljani.

Glavni pokrovitelj simpozija je bilo slovensko mednarodno podjetje Kolektor Idrija, ki je pomembni strateški partner Ekonomske fakultete. Podjetje ja močno vpeto v gospodarstvo Republike Srpske, kjer ima štiri proizvodne obrate in bo do konca letošnjega leta zaposlilo več kot 700 ljudi. Stojan Petrič, dolgoletni glavni direktor družbe in sedanji predsednik njenega nadzornega sveta, ki je tudi član Sveta Ekonomske fakultete, je kot glavni govornik na simpoziju v svojem nastopu »Kolektor Idrija: od malega lokalnega podjetja do mednarodne korporacije« predstavil razvojne faze (vključno z digitalizacijo) tega podjetja v zadnjih tridesetih letih. Sledila je predstavitev družbe Nokia od njenega zlatega obdobja do zatona in ponovnega vzpona, ki jo je podal Martin Sandelin, podpredsednik Nokie v pokoju, ki je to funkcijo opravljal trideset let. G. Sandelin je član Mednarodnega posvetovalnega odbora Ekonomske fakultete.

V okroglih mizah, ki so sledile uvodnima temama, je nastopila vrsta akademikov in praktikov iz širše regije. Na okrogli mizi z naslovom »Zasuk proti Industriji 4.0« so ugledni ekonomisti iz regije (prof. dr. Ljubo Jurčić iz Hrvaške, prof. dr. Dragan Đurišin iz Srbije, prof. dr. Miroslav Labus iz Srbije in prof. dr. Dejan Šoškić iz Srbije) razpravljali o ekonomskih vidikih Industrije 4.0 v povezavi z gospodarstvom regije Zahodnega Balkana. Okroglo mizo je vodil prof. dr. Janez Prašnikar. Na okrogli mizi »Izobraževalni sistem in institucionalna podpora digitalnemu razvoju« je s predstavitvijo slovenskega izobraževalnega sistema in mesta ljubljanske Ekonomske fakultete v širši regiji sodelovala dekanja Ekonomske fakultete prof. dr. Metka Tekavčič. Na okrogli mizi z naslovom »Mesta in občine v funkciji podpore novi industrijski transformaciji« je s prikazom razvoja Občine Kočevje sodeloval župan mesta Kočevje, prof. dr. Vladimir Prebilič, predavatelj na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.

Simpozij je bil uspešno izveden. Preko 200 udeležencev iz gospodarstva, znanstvene sfere in politike je bilo zadovoljnih predvsem s svežino programa, ki se je dotaknil vsakega udeleženca, Republike Srpske in širšega okolja Zahodnega Balkana. Simpozij je vzbudil upanje, da se z angažiranjem lastnih sposobnosti in ob ustrezni pomoči zunanjega okolja regija Zahodni Balkan in Republika Srpska lahko pogumneje lotita umeščanja v mednarodne integracije. Lokalni organizatorji so ocenili, da je bil za uspeh simpozija prenos znanja slovenskih organizacij nenadomestljiv.


Image gallery:

Publish your comment: