EF » EFnet » Novice » Srečanje raziskovalcev H2020 projekta – GETM3

Srečanje raziskovalcev H2020 projekta – GETM3

11.05.2018

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je ena od partneric v projektu na temo managementa talentov, GETM3, za katerega smo pridobili finančna sredstva v okviru platforme H2020. V aprilu 2018 so se raziskovalci in predstavniki podjetij iz Irske, Velike Britanije, Poljske, Slovenije in Južne Koreje srečali v Varšavi, na Poljskem.

V petih dneh so se udeležili dveh znanstvenih konferenc, na katerih so predstavljali rezultate študij GETM3 in v okviru različnih delavnic iskali ideje ter oblikovali načrte za nadaljnje delo. Pomemben del obiska je bilo tudi celodnevno srečanje s predstavnico EU Research Executive Agency, na katerem smo ocenili rezultate našega dela v preteklih letih. Po dnevu, ki so ga zaznamovale predstavitve raziskovalcev, je predstavnica Evropske komisije podala zelo pozitivno povratno informacijo in sodelujočim dala še dodaten zagon za uresničevanje začrtanih ciljev.

Ekonomsko fakulteto sta zastopali raziskovalki Katedre za management in organizacijo, prof. dr. Nada Zupan, pobudnica projekta in prof. dr. Katarina Katja Mihelič, vodja delovnega paketa Vidik Delodajalcev.
Dr. Mihelič je predstavila rezultate dela projektne skupine in kolegom iz tujine prikazala značilnosti uspešnega sodelovanja med akademsko in poslovno sfero na primerih dveh uveljavljenih podjetij iz Slovenije, ki sta tudi projektna partnerja, Kolektor in Medex.

Raziskovalci GETM3 se bodo ponovno sestali julija v mestu Daegu v Južni Koreji in nato septembra v Ljubljani, o čemer vas bomo obveščali.

Vabimo vas, da aktivnostim projekta sledite na uradni strani na omrežju Facebook: https://www.facebook.com/globalentrepreneurialtalentmanagement/

Foto: Ruszczak Magdalena


Publish your comment: