EF » EFnet » Novice » Svet novih perspektiv: študijska izkušnja na Ekonomski fakulteti

Svet novih perspektiv: študijska izkušnja na Ekonomski fakulteti

25.05.2018

Karolina Rakovec, študentka 2. letnika, Univerzitetna poslovna in ekonomska šola na angleški smeri (UPEŠ), Mednarodno poslovanje, članica Društva študentk poslovnih ved

Sebastijan Furlani, študent 2. letnika, Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (UPEŠ), Bančni in finančni management

Karolina Rakovec in Sebastijan Furlani, perspektivna študenta 2. letnika Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, programa Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (UPEŠ),
govorita o svoji izkušnji s študijem na Ekonomski fakulteti in vplivu študija na njun razvoj.

Karolina Rakovec in Sebastijan Furlani KVADRAT

Katere so najbolj dragocene stvari, ki sta se jih do sedaj naučila na Ekonomski fakulteti?

Karolina Rakovec: Poleg bogatih znanj s področja ekonomije sem na Ekonomski fakulteti do sedaj spoznala pomembnost nenehnega teženja k izboljševanju in širjenju, tako v poslovnem svetu kot na osebni ravni. Med študijem sem začutila lahkotnost dela, ko te področje, na katerem deluješ, veseli in v svoje delo verjameš.

Sebastijan Furlani: Definitivno sem prepoznal pomembnost znanja, v pravem pomenu besede. Skozi preplet predmetov in dejavnosti na Ekonomski fakulteti sem začel uživati v novih spoznanjih – sam program te namreč pripravi k temu, da začenjaš snov razumeti, ne samo iz konceptualne, temveč tudi aplikativne vrednosti. Ravno slednja je, vsaj po mojem prepričanju, ključna. Ekonomska fakulteta je fakulteta, ki ti pomaga razumeti širino pojavov, trga, družbe, gospodarstev in nasploh vzročno-posledičnih korelacij.

S katerimi tremi besedami bi opisala Ekonomsko fakulteto?

Sebastijan Furlani: Moderna, izzivalna, raznolika

Karolina Rakovec: Spodbudna, polna znanja, fakulteta priložnosti

Kateri so največji izzivi, s katerimi sta se soočila na Ekonomski fakulteti?

Karolina Rakovec: Glavni izziv so mi predstavljali prvi meseci študija. Menim, da vedno, ko se znajdemo v novem okolju in se učimo novih spretnosti, spoznamo, kako veliko se moramo še naučiti. To sem lansko leto spoznala tudi sama in sledilo je obdobje prilagoditve starih vzorcev na sistem dela Ekonomske fakultete.

Sebastijan Furlani: Mogoče bi izpostavil ravno način dela, ki od študenta zahteva samoiniciativnost in predvsem sprotno delo. Sistem ne zapoveduje oziroma narekuje tempa, ta je popolnoma odvisen od posameznika. Večina aktivnosti ni obvezne narave, tako je od vsakega posameznika odvisno, da prepozna lasten način učenja in smotrnost obiskovanja aktivnosti. Svoboda odločanja z lahkoto postane dvorezni meč. Osebno tak način pozdravljam, menim namreč, da smo študentje dovolj zreli, da sprejemamo lastne odločitve in za posledicami tudi stojimo.

Bi lahko izpostavila predmet ali profesorja, ki je imel na vaju največji vpliv in zakaj?

Sebastijan Furlani: Opredeliti se je vedno težko, še posebno, če je govora o dobrih in kakovostnih alternativah. Težko bi izpostavil specifičnega profesorja oziroma predmet, posameznikove preference so subjektivne. Osebno so mi pri srcu razmišljanja in razprave o trgu, inštitucijah, delovanju tržnih mehanizmov. Zanima me širša slika. Zato bi morda izpostavil makroekonomijo. Ta je obsežna, zajema vse, od zelo konceptualnega abstraktnega razmišljanja, pa do zelo konkretnih empiričnih aplikacij. Razgibanost in uporabnost predmeta sta zame ključna dejavnika.

Karolina Rakovec: Vsak profesor je imel name svojevrsten vpliv, zato se mi zdi nemogoče izbrati le enega. Zagotovo pa lahko rečem, da pri profesorjih najbolj cenim to, da so pomembni členi svoje stroke v slovenskem in tudi mednarodnem prostoru. Tako se lahko že v predavalnicah srečujemo z realnimi primeri iz prakse in oblikujemo svoja stališča glede dogajanj doma in po svetu.

Katere kompetence najbolj razvijata med študijem na Ekonomski fakulteti?

Karolina Rakovec: Verjamem, da od študija na Ekonomski fakulteti odneseš veliko več kot le gole definicije iz učbenikov. Zdi se mi, da bom po končanem študiju na Ekonomski fakulteti bogatejša za široko poznavanje ekonomskih tem, izkušnje s področja skupinskega dela, mednarodne kompetence, dragocena poznanstva z že uveljavljenimi strokovnjaki in perspektivnimi kolegi ter velik napredek v osebnostnem razvoju.

Sebastijan Furlani: Zagotovo sta ključni kompetenci sposobnost prilagajanja na različne scenarije in sposobnost sodelovanja, timskega dela (Ekonomska fakulteta daje precejšen poudarek na delo v kolektivih in mednarodnemu okolju). To sta dva načina dela, ki sta danes stalnica in nuja za vsakega ekonomista, ki želi biti na trgu dela konkurenčen.

Ali se udeležujeta obštudijskih dejavnosti? Kaj bosta pridobila s temi izkušnjami?

Sebastijan Furlani: Aktivno sem bil vključen v društvu Top20, kjer smo tedensko pregledovali strokovna gradiva aktualnih dogodkov, s poudarkom na evropskih integracijah in ekonomsko-političnih posledicah aktualnega Brexita. Poleg tedenskih člankov in komentarjev smo sodelovali v debatah, nekakšnih simulacijah parlamenta. Pridobil sem veliko novega znanja, predvsem pa sem se skozi tedenska druženja na formalnih in neformalnih dogodkih društva izjemno zabaval in užival. Letos sem aktivneje vključen v društvo TopEf, kjer želim sodelovati pri organizaciji dogodkov.

Karolina Rakovec: Sem članica Društva študentk poslovnih ved, ki se ukvarja z dodatnim izobraževanjem in povezovanjem študentk poslovnih ved. V okviru društva sem se spoznala z organizacijo različnih dogodkov in ozadjem delovanja tovrstnih organizacij. Hkrati mi društvo predstavlja izredno spodbudno okolje za razvijanje poslovnih in tudi osebnih sposobnosti. K pomembnejšim izkušnjam prištevam sodelovanje z društvom Slovenska akademija za management. V lanskem letu sem kot soavtorica sodelovala pri pisanju prispevka za znanstveno posvetovanje na temo obvladovanja tveganj. Zelo sem hvaležna za to priložnost, saj sem lahko izkusila delo raziskovalcev in spoznala številne avtorje, od katerih sem črpala nova znanja in ideje. Kot sem že omenila, zelo cenim vse priložnosti, ki nam jih Ekonomska fakulteta ponuja na področju mednarodnega sodelovanja, zato v naslednjem semestru odhajam na študijsko izmenjavo v Sankt Peterburg. Od polletnega študija v tujini pričakujem napredek v poznavanju mednarodnega poslovanja, tujih kultur, jezikov in nenazadnje tudi same sebe.

Kje se vidita v prihodnosti?

Karolina Rakovec: V prihodnosti se želim ukvarjati s poslovanjem v mednarodnem okolju. Zanimata me tudi turizem in raziskovalno delo.

Sebastijan Furlani: Kratkoročno se vidim v tujini; najprej na izmenjavi, kasneje pa morebiti kot zaposleni v kakšnem tujem oziroma mednarodnem podjetju. Želja je pridobiti čim več izkušenj preko praks in izpopolniti znanje tujih jezikov. Dolgoročno se vidim v domačem podjetju, kjer želim z zunaj pridobljenim znanjem uspešno nadaljevati podjetniško vizijo svojih staršev.

Kaj vama predstavlja vrhunec preteklega študijskega leta 2016/2017?

Karolina Rakovec: Lansko študijsko leto je močno zaznamovala 70. obletnica Ekonomske fakultete v Ljubljani – z vsemi dogodki, ki so jo pospremili in popestrili dogajanje na fakulteti.

Sebastijan Furlani: Vsak dan je bil izzivalen in vsak dan je prinesel nove izkušnje, zato bi, malo za šalo malo zares, kot vrhunec preteklega leta izpostavil kar celotno leto 2016/2017.

Več vsebin si preberite v letnem poročilu Ekonomske fakultete – Yearly Review 2016/2017.


Image gallery:

Publish your comment: