EF » EFnet » Novice » Mednarodna poletna šola politične ekologije 2018 – Prepletanje raznolikih umov v politični ekologiji

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2018 – Prepletanje raznolikih umov v politični ekologiji

19.06.2018

Vabimo vas na Mednarodno poletno šolo politične ekologije 2018 – Prepletanje
raznolikih umov v politični ekologiji

Kdaj: 3. – 7. september 2018

Kje: Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Več info in prijave:
https://www.politicalecology-ljubljana.si

Udeležba je brezplačna.

Rok za prijave: za magistrske in doktorske študente ki želijo pridobiti ECTS
točke do 30. 6. 2018, za vse ostale 15. 7. 2018

Mednarodna poletna šola politične ekologije je odgovor na ugotovljeno nepovezanost in pomanjkanje poglobljenega znanja o okolju v slovenskem  intelektualnem prostoru. To še posebej velja za družboslovno in humanistično področje, ki ne premoreta kaj več kot le nekaj izbirnih predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Razkorak med okoljskimi in ekološkimi vprašanji, ki si jih postavljamo, in potrebo po premislekih in iskanju odgovorov zanje, je enormen. Rešitve, ki se ponujajo, pa so potrebne temeljite refleksije.

Poletna šola ponuja priložnost za pridobivanje novih znanj s področja politične ekologije, omogoča vstop v novejšo svetovno znanstveno in strokovno produkcijo ter ponuja možnost za povezovanje domače in tuje
produkcije ter akterjev na tem področju. Usmerjena je v razumevanje različnih dojemanj okoljskih in ekoloških vprašanj oz. okoljskih diskurzov tako, da omogoči celovitejši vpogled v njih same. Okoljski diskurzi zaradi
različnega dojemanja tehnologije, ekonomije, demokracije, narave, okolja, ipd. sprožajo (ne)sporazume med različnimi deležniki. To pa vodi do različnih, pogosto tudi izključujočih si predlogov rešitev ter konfliktov in
posledično političnega boja med njimi.

Politična ekologija se razlikuje od apolitičnih okoljskih ved tako, da vprašanja okolja ne postavlja le kot predmeta preučevanja, pač pa ga umešča v asimetrična razmerja družbenih in političnih moči, ki so že vpisana v samo vednost o predmetu.

S podporo odličnih vabljenih gostij in gostov bodo udeleženci poletne šole izzvani, da se poglobijo v različna vprašanja na področju politične ekologije ter poskušajo zgraditi razumevanje med raznolikimi rešitvami za
reševanje okoljskih izzivov oz. si zgradijo mentalno strukturo za razumevanje večplastnih glokalnih okoljskih in ekoloških vprašanj.

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2018 je namenjena teoretikom, praktikom in aktivistom ter vsem, ki jih okoljska in ekološka vprašanja kakorkoli zanimajo.

Vabljeni!


Publish your comment: