EF » EFnet » Novice » Ekonomska fakulteta podpisala institucionalni sporazum o sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez

Ekonomska fakulteta podpisala institucionalni sporazum o sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez

09.07.2018

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je v četrtek, 5. julija 2018, še dodatno okrepila svojo že tako bogato mrežo povezav z uglednimi institucijami v Sloveniji. Z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez je namreč podpisala institucionalni sporazum o sodelovanju in s tem še formalno potrdila že tako in tako dobro sodelovanje med obema institucijama na področju razvijanja znanja o managementu v športu. Sporazum sta podpisala dekanja Ekonosmke fakultete, prof. dr. Metka Tekavčič, in predsednik OKS, g. Bogdan Gabrovec. Še pred podpisom sporazuma je bila OKS (kot naročniku), prisotnim novinarjem in drugi javnosti predstavljena študija izvedljivosti Olimpijskega festivala evropske mladine (gre za neke vrste olimpijske igre za mlade) leta 2023 v Kopru, ki so jo na magistrskem programu Management v športu pod vodstvom prof. dr. Tomaža Čaterja pripravili študenti drugega letnika tega programa, in sicer Rok HeiligsteinAleksander Mladenović (ki sta študijo tudi predstavila), Leni FafangelDeja IvanovićTina KravanjaPetra MihelčičMatej Mišič in Anže Vrh. Predstavljena študija je vzbudila precejšnje zanimanje novinarjev, z njeno vsebino in s sodelovanjem med EFUL in OKS pa sta bila zadovoljna tudi prof. dr. Metka Tekavčič in g. Bogdan Gabrovec. Oba sta tudi izrazila željo, da se tovrstno sodelovanje med obema institucijama še okrepi. S tem je Ekonomska fakulteta izkoristila izvrstno priložnost za predstavitev svojega magistrskega programa Management v športu, ki ga pod vodstvom prof. dr. Tomaža Čaterja že od leta 2007 uspešno izvajamo skupaj s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani. Program se že vrsto let po Eduniversal razvrstitvi tudi uvršča med vodilne (letos npr. na 8. mesto) programe s tega področja v svetovnem merilu. Naša fakulteta je tako lahko ponosna, da je skupaj s Fakulteto za šport v Sloveniji vodilna izobraževalna in raziskovalna inštitucija tudi na področju managementa v športu, svojo namero za krepitev delovanja na tem področju pa je izkazala tudi s pobudo, da naslednje leto program naše poletne šole obogatimo tudi s Poletno šolo managementa v športu.


Image gallery:

Publish your comment: