EF » EFnet » Novice » Prof.dr. Dušan Mramor: srečanja in predavanja na kitajskem

Prof.dr. Dušan Mramor: srečanja in predavanja na kitajskem

09.07.2018

V okviru serije predavanj »Ugledni profesor« je bil prof.dr. Dušan Mramor v juniju povabljen na univerzo Beijing Institute of Technology (BIT), v juliju pa na univerzo Sun Yat-sen, Guangzhou (SYS) v okviru mesečnega foruma »Trdna in inovativna Kitajska«, kot glavni govorec. Obe univerzi se uvrščata med najboljše na Kitajskem pa tudi na svetu – med drugim imata vse tri ključne globalne akreditacije na področju poslovnih ved kot, kar velja tudi za EF. V obeh primerih je bila gostiteljica poslovna šola, na BIT School of Economics and Management (SEM) in na SYS Business School (BS). Na obeh univerzah je imel po eno javno predavanje za študente profesorje in alumnije gostiteljice in drugih univerz ter eno za doktorske študente poslovne šole. Za naslednje teme je bilo dogovorjeno mesece v naprej, pri tem je profesor Mramor upošteval njihove jasno izražene želje:

BIT javno:                           Reformiranje korporativnega upravljanja podjetij v javni lasti

BIT SEM dokt. štud.:       Struktura kapitala v CEE tranzicijskih državah: primer Slovenije

SYS javno:                           Ekonomski izzivi Kitajske skozi oči EU

SYS BS dokt. štud.:          Odločanje o strukturi kapitala podjetja upravljanega s strani zaposlenih

Vsa predavanja so bila izredno intenzivna z veliko vprašanji, odlično organizirana in izredno dobro komunicirana. Gostitelji so šli izven vseh okvirov pozornosti in prijaznosti, da bi se dobro počutil, da pa bi bil čas obiska vseeno čim boj izkoriščen. Tako so organizirali tudi vrsto obiskov podjetij in z vodstvi obeh univerz in poslovnih šol tudi vrsto sestankov v zvezi s kakovostjo univerz in posebej sedaj “vroče” teme – vpliva. Pokazali so tudi veliko zanimanje za Slovenijo in njene tranzicijske izkušnje v zvezi z ekonomsko politiko in institucionalnimi spremembami.

BIT SEM je zaprosil profesorja Mramorja za sodelovanje v njihovem Mednarodnem strateškem odboru, kar je ob soglasni podpori vodstva in senata EF tudi sprejel.

Na obe univerzi se je profesor Mramor vrnil po določenem času (BIT po letu dni in SYS po petih letih) in bil izjemno presenečen nad tem, kako hitro se zaostrujejo zahteve za študente in profesorje, kako ogromno vlaga Kitajska v najboljše univerze in fakultete ter posledično nad izjemnim napredkom v tem kratkem času.

Fotografije: Beijing Institute of Technology in Sun Yat-sen university


Image gallery:

Publish your comment: