EF » EFnet » Novice » Programi Ekonomske fakultete uvrščeni med najboljše v Vzhodni Evropi in svetovnem merilu

Programi Ekonomske fakultete uvrščeni med najboljše v Vzhodni Evropi in svetovnem merilu

10.07.2018

Program Ekonomske fakultete Bančni in finančni managemnet je v študijskem letu 2017/2018 uvrščen na prvo mesto rangirne lestvice Eduniversal v skupini programov s tega področja. Z drugim mestom v svojih skupinah  programu sledijo Trženje,  Poslovna informatika in Ekonomija, na tretjem mestu v svojih skupinah pa so rangirani Računovodstvo in revizija, skupni program JMPSE in program MBA. V svetovnem merilu se na visoko osmo mesto v svoji strokovni skupini uvršča program Management v športu  ter na deveto mesto  Skupni program EMTM.

Mednarodna rangirna lestvica Eduniversal programe poslovnih šol razvršča glede na stroge kriterije, upoštevajoč kakovost programa, njegovo relevantnost in rezultate ter mednarodni ugled, ki je vezan na geografsko področje, in sicer: Afrika, Centralna Azija, Evrazija in Bližnji Vzhod, Daljni vzhod, Latinska Amerika, Oceanija, Severna Amerika, Vzhodna Evropa in Zahodna Evropa.

Slovenija se uvršča v regijo Vzhodne Evrope, kjer so umeščene države: Albanija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Črna Gora, Estonija, Kosovo, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Rusija, Srbija, Slovaška in Ukrajina. Na mednarodno rangirno lestvico Eduniversal je vključenih 1000 najboljših poslovno-ekonomskih šol na svetu iz 154 držav.

Na Eduniversal rangirni lestvici so v študijskem letu 2017/18 uvrščeni programi, ki izstopajo s svojim vplivom, prispevkom k oblikovanju politik, inovativnimi rezultati, kreativnim pristopom in so obenem inspiracija ostalim.  Poleg navedenih programov Ekonomske fakultete sta na regionalnih lestvicah le še dva programa slovenskih fakultet, medtem ko globalna lestvica ne zaznava programa nobene druge izobraževalne ustanove v Sloveniji.

MBA program Ekonomske fakultete se je uvrstil na tretje mesto v regiji. Ker gre za mlad program, je to dodatni uspeh njegovega uveljavljanja v zahtevni konkurenci MBA programov.

V svetovnem merilu  se na visoko osmo mesto uvršča program Management v športu, ki študentom ponuja najsodobnejše koncepte strateškega managementa v športu, managementa športnih prireditev, managementa športnih objektov, trženja v športu, financiranja športnih organizacij, ravnanja z ljudmi v športnih organizacijah. Na deveto mesto je v svetovnem merilu uvrščen Skupni program EMTM -European Master in Tourism Management.

European Master in Tourism Management (EMTM) je skupni magistrski program, ki ga že od leta 2007 izvajajo tri partnerske univerze: Univerza na južnem Danskem (Southern Denmark University), Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani  in španska Univerza v Gironi.

Lani je program EMTM praznoval 10. obletnico. Od leta 2010 se vsako leto na program prijavi približno 600 kandidatov. Od vseh prijavljenih je na program sprejetih 35 študentov, ki prihajajo iz 25 evropskih držav in držav izven Evropske unije. Glede na izjemno stroge kriterije vpisa in izbora se na program EMTM vpišejo le najboljši študentje.  V desetih letih je bilo vpisanih 277 študentov, 159 študentov pa je uspešno magistriralo.

 

TOP 2018

EDUNIVERSALOVA RANGIRNA LESTVICA NAJBOLJŠIH MAGISTRSKIH PROGRAMOV (EDUNIVERSAL BEST MASTERS RANKING)

Regionalna razvrstitev znotraj devetih geografskih območij
Vzhodna Evropa

PROGRAM

RANG

NAJBOLJŠI TRIJE PROGRAMI

PROGRAMI SLOVENSKIH FAKULTET

Accounting and Auditing

 

Računovodstvo in revizija

3

1. M.A. in Finance and Accounting, Faculty of Management University of Warsaw, Poland
2. Finance and Accounting, Zagreb School of Economics and Management, Croatia
10. Accounting, Auditing and Taxation, University of Maribor, Slovenia

Bank and Financial Management

 

Bančni in finančni management

1

2. Master in Corporate Finance (MCF), Graduate School of Management, St.Petersburg University, Russia
3. MBA Finance and Banking, Zagreb School of Economics and Management, Croatia

Economics

 

Ekonomija

2

1. Economics (Corporate and International), University of Warsaw, Poland
3. INTERNATIONAL ECONOMICS, SGH – Warsaw School of Economics, Poland

FELU MBA

3

1. Executive MBA at University of Warsaw ,  University of Warsaw – Faculty of Management, Poland
2. Executive MBA (EMBA), Graduate School of Management, St.Petersburg University, Russia
8. One-Year Executive MBA Program, IEDC – Bled School of Management

Management

5

1. Master in Management (MIM), Graduate School of Management, St.Petersburg University,Russia
2. Global MBA, UNF (US), University of Warsaw (PL), CUAS (DE), DUFE (China), Poland
3. Management,  SGH – Warsaw School of Economics, Poland

Business Informatics

 

Poslovna informatika

2

1. Computer Sciences and Econometrics, University of Warsaw, Poland
3. Master of Science in Information Technology Management, Lomonosov Moscow State University, Russia

International Business

 

 

Mednarodno poslovanje

4

1. Master in International Business (MIB), Graduate School of Management, St.Petersburg University, Russia
2. International Business Program IBP, Faculty of Management, University of Warsaw, Poland
3. Master in International Business – Central European Business Realities, University of Economics, Prague, Czech Republic

Marketing

 

 

Trženje

2

1. Master of Arts in Management (Minor: Marketing), University of Warsaw, Poland
3. MBA Marketing, Zagreb School of Economics and Management, Croatia

Public Sector and Environmental Economics

 

JMPSE

3

1. Master in Public Management (MPM), St. Petersburg University, Russia
2. Master of Public Administration – MPA,  MPA Center of the Institute of Public Administration and Civil Service of the RANEPA, Russia

 

TOP 2018
EDUNIVERSAL BEST MASTERS RANKING

GLOBAL RANKING

PROGRAM

RANK

BEST 3

SLOVENIAN SCHOOLS

Entrepreneurship

 

Podjetništvo

35

1. Master of Science in Management in Entrepreneurial Leadership,Babson College – Graduate School, USA
2. Formation interdisciplinaire en création d’entreprise, Université catholique de Louvain – UCL Entrepreneurship, Belgium
3. MSc in Innovation and Entrepreneurship, ESADE Business School, Spain

Management and Economics in Health Care

 

 

Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu

25

1. Health sector MBA, Boston University – Questrom School of Business, USA
2. Executive MBA – Focus in Healthcare Management, HEC Lausanne, the Faculty of Business and Economics of the University of Lausanne, Switzerland
3. MBA/MPH Program in Health Management, University of California, Berkeley – Haas School of Business, USA

European Master in Tourism Management (EMTM)

 

Turistični management

9

1.Master of Management in Hospitality, Cornell University – The Hotel School Cornell SC Johnson School of Business, USA
2.Global MBA – Major in Hospitality Management, ESSEC Business School, France
3.Master of Business Administration (MBA) in International Hospitality Management – Hotelschool The Hague, Erasmus University, Netherlands

Quantitative Finance and Actuarial Sciences

 

 

Kvantitativne finance in aktuarstvo

20

1. Master en Sciences actuarielles, Université Catholique de Louvain – Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles (ISBA), Belgium
2. MBA Insurance and Risk Management, University of Pennsylvania – The Wharton School, USA
3. MS Actuarial Science, Columbia University – School of Professional Studies, USA

Sport Management

 

Management v športu

8

1. AISTS Master of Advanced Studies (MAS) in Sport Administration, AISTS – EPFL (Swiss Federal Institute of Technology Lausanne), UNIL (University of Lausanne), UNIGE (University of Geneva), Switzerland
2. MS Management des Organisations de Sport (MOS), Audencia Business School, France
3. Postgraduate Diploma in Sports Management, University of Cape Town – Faculty of Commerce, South Africa

Business Logistics

 

 

Poslovna logistika

34

1. MIT Masters in Supply Chain Management (USA, Spain and Malaysia), Massachusetts Institute of Technology (MIT) – MIT Center for Transportation & Logistics – MIT Global Scale Network, USA
2. MBA in Global Supply chain and Logistics, Purdue University – Krannert School of Management, USA
3. Operations Management, Universidade Nova de Lisboa, Portugal

 


Publish your comment: