EF » EFnet » Novice » Deveta generacija študentov programa Javni sektor in ekonomika okolja na EF

Deveta generacija študentov programa Javni sektor in ekonomika okolja na EF

28.09.2018

V dveh tednih mobilnosti od 9. do 22. septembra 2018 smo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani gostili deveto generacijo študentov programa »Javni sektor in ekonomika okolja« iz Bosne in Hercegovine.

Študenti so v okviru obiska poslušali predavanja pri petih predmetih; Ekonomika zdravstva (izvajalka predavanj: izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča), Ekonomika energetike (izvajalec predavanjizr. prof. dr. Matej Švigelj in gosta izprakse), Projektno delo (izvajalka: prof. dr. Nevenka Hrovatin), Ekonomika javnega sektorja (izvajalka: prof. dr. Nevenka Hrovatin) in Ravnanje s človeškimi viri (izvajalca predavanj: prof. dr. Nada Zupan in  izr. prof. dr. Matej Černe), ki so del njihovega študijskega programa.

Pri predmetu Ekonomika energetike je gost iz prakse, dr. Dejan Paravan, izvršni  direktor strateškega inoviranja v družbi GEN-I, predstavil procese liberalizacije energetske dejavnosti ter trgovanje z električno energijo. V nadaljevanju je predstavil tudi nove poslovne modele energetskih družb, ki omogočajo ponujanje novih inovativnih storitev. Drugi gost iz prakse, mag. Borut Rajer, direktor energetskega področja v družbi Borzen, je predstavil značilnosti posameznih vrst obnovljivih virov energije (OVE), cilje in stanje na področju rabe OVE v EU, možnosti vključitve OVE na trg z električno energijo in analizo podpornih shem za proizvodnjo električne energije iz OVE.


Publish your comment: