EF » EFnet » EF raziskave » Razvoj podjetniške miselnosti v osnovnošolskem izobraževanju

Razvoj podjetniške miselnosti v osnovnošolskem izobraževanju

07.09.2018

Ključne besede:

ustvarjalnost,
podjetnost,
dizajnerski pristop,
osnovna šola.

Avtorji

  • Dr. Blaž Zupan, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Dr. Franc Cankar
  • Dr. Stanka Setnikar Cankar, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani

Namen članka:

Razumeti, kateri faktorji vplivajo na razvoj uspešnega kurikuluma za spodbujanje kreativnosti in podjetnosti med mladimi.

Ciljna javnost:

Učitelji, zakonodajalci s področja izobraževanja in znanosti.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:

Analiza uporabe dizajnerskega pristopa kot metode spodbujanja kreativnosti in podjetnosti. Analizirali smo 10 testnih projektov in identificirali 13 faktorjev, ki pripomorejo k razvoju podjetnosti med mladimi.

Glavne ugotovitve:

Identificiranih je 13 faktorjev, ki jih morajo učitelji upoštevati pri načrtovanju predmetov in ostalih aktivnosti, namenjenih spodbujanju kreativnosti in podjetnosti.

Revija objave:

European journal of education

Rangiranje:

SSCI, ISI 2017 = 0.918

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Publish your comment: