EF » EFnet » EF raziskave » Ali so lahko programi zvestobe učinkoviti pri spodbujanju integriranih energetskih storitev? Primer slovenskih odjemalcev električne energije

Ali so lahko programi zvestobe učinkoviti pri spodbujanju integriranih energetskih storitev? Primer slovenskih odjemalcev električne energije

10.01.2019

Ključne besede:
integrirane energetske storitve, 
energetski trgi  gospodinjstev, 
programi zvestobe, 
heterogenost uporabnikovih preferenc, 
multinomska regresijska analiza.

Avtorji:

  • Janez Dolšak, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  • Dr. Nevenka Hrovatin, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  • Dr. Jelena Zorić, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Namen članka:

Ugotoviti, ali lahko programe zvestobe učinkovito uporabimo za spodbujanje uporabe celovitih energetskih storitev v slovenskih gospodinjstvih.

Ciljna javnost:

Dobavitelji energije in druge energetske ustanove ter snovalci energetskih politik.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:

Članek proučuje vpliv preferenc uporabnikov na njihovo udeležbo v programu zvestobe dobavitelja energije. Model predpostavlja, da se uporabniki razlikujejo glede na preference do energetskih storitev, družbeno-ekonomske značilnosti, zadovoljstvo z dobaviteljem, porabo energije in uporabo energetskih storitev ter vedenjske značilnosti, zlasti  odnos do energetske učinkovitosti ter zelene energije.

Glavne ugotovitve:

Rezultate raziskave je mogoče strniti v tri ključne ugotovitve. Prvič, uporabnikove preference, ki definirajo tipe uporabnikov, se značilno razlikujejo med skupinami uporabnikov glede na različne možnosti znotraj programa zvestobe, kar opozarja na smiselnost diferenciranja ponudbe za različne skupine uporabnikov. Drugič, za uporabnike iz osnovne skupine programa zvestobe je dober odnos z njihovim dobaviteljem pomembnejši, medtem ko so za uporabnike iz naprednejše skupine programa zvestobe pomembnejše integrirane energetske storitve. Tretjič, programi zvestobe bi se lahko učinkovito uporabljali pri naslavljanju uporabnikov naprednejše skupine, in sicer za spodbujanje k uporabi integriranih energetskih storitev, vključno z energetsko učinkovitostjo in zeleno energijo.

Uporabna vrednost za podjetja:

Članek dodaja v literaturo novo znanje o programih zvestobe na energetskih trgih, ki ga do sedaj ni bilo moč zaslediti. Naše ugotovitve lahko pomagajo dobaviteljem energije z že uveljavljenimi programi zvestobe k izboljšanju njihove učinkovitosti, medtem ko se lahko tisti brez njih naučijo, kaj je treba upoštevati pri njihovem uspešnem vzpostavljanju. Programi zvestobe bi lahko služili tudi kot pomemben vir informacij in orodje za učinkovitejše doseganje obveznih ciljev prihrankov energije pri končnih uporabnikih, ki jih postavlja politika EU za energetsko učinkovitost.

Revija objave:

Energy Research & Social Science

Rangiranje:

JCR SSCI 3.815

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Publish your comment: