EF » EFnet » Gostovanja » Predstavniki SOZ gostje pri predmetu Trženjsko komuniciranje

Predstavniki SOZ gostje pri predmetu Trženjsko komuniciranje

11.01.2019

Slovenska oglaševalska zbornica se je ob zaključku leta 2018 predstavila študentom Ekonomske fakultete. Predstavniki SOZ so zbranim študentom predstavili njen pomen za tržno komunikacijsko stroko s posebnim poudarkom na samoregulativi oglaševanja ter predstavitvi Slovenskega oglaševalskega kodeksa skozi primere iz prakse Oglaševalskega razsodišča.

Prof. dr. Vesna Žabkar, redna profesorica za področje trženja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki vsebine s področja delovanja SOZ redno vključuje pri predmetu Trženjsko komuniciranje, je gostovanje pospremila z besedami: »Vsaki novi generaciji študentov trženja želimo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani približati oglaševalsko samoregulativo, strokovne trende, organiziranost ter aktivnosti v okviru oglaševalske stroke. Zato že nekaj let uspešno sodelujemo s Slovensko oglaševalsko zbornico, ki v mesecu decembru gostuje pri predmetu Trženjsko komuniciranje/Marketing communications s predstavitvijo na temo Regulativa, samoregulativa in etika trženjskega komuniciranja. Bodoči tržniki tako spoznavajo standarde komuniciranja in oglaševalske etike ter na aktualnih primerih razsodb Oglaševalskega razsodišča ugotavljajo, kaj pomeni  (ne)dostojno, (ne)pošteno in (ne)resnično oglaševanje ter kje so ločnice ustvarjalnega oglaševanja, ki upošteva pravila konkurenčnosti in je odgovorno do potrošnikov in družbe.«

V decembru sta dr. Roman Berčon in Ana Predovič tako dvakrat gostovala  na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, prvič za domače študente in drugič za študente iz tujine.


Publish your comment: